‘De Grafelijke vispartij’ van Jan van Eyck (ca. 1390-1441)

In Museum Meermanno in Den Haag is binnenkort twee weken lang een tekening te zien die onlangs werd toegeschreven aan de Vlaamse kunstenaar Jan van Eyck (ca. 1390-1441). Volgens het museum gaat het ook om de oudste afbeelding van Den Haag.

De Grafelijke vispartij – Jan van Eyck (Louvre)
De tekening is afkomstig uit het Louvre in Parijs en werd onlangs door Claudine Chavannes-Mazel, hoogleraar kunstgeschiedenis van de middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam, aan de Vlaamse kunstenaar Jan van Eyck toegeschreven.

Tot voor kort ging men er van uit dat het om een zestiende-eeuwse kopie naar Jan van Eyck ging. Volgens Chavannes gaat het echter wel degelijk om een werk van Jan van Eyck zelf.

De tekening dateert uit de vroege vijftiende eeuw. Van Eyck verbleef in die tijd in Den Haag. Hij woonde er tot begin 1425 en was de enige schilder in vaste dienst van hertog Jan van Holland en Beieren. Op de tekening – getiteld De Grafelijke vispartij – zijn twee groepen edelen te zien die bij een beekje aan het vissen zijn. Mogelijk zijn op het werk Jan en Jacoba van Beieren afgebeeld.

- advertentie -

Er worden wereldwijd ongeveer dertig schilderijen en tekeningen aan Jan van Eyck toegeschreven. Deze tekening is het enige ingekleurde werk op papier.

Het werk wordt van 25 februari tot en met 11 maart 2012 tentoongesteld in Museum Meermanno. Ook zal in het museum dan de oudst bekende afbeelding van het Binnenhof (1489) tentoongesteld worden, samen met enkele archiefstukken die bewijzen dat Van Eyck in Den Haag woonde. Het technisch onderzoek naar de ingekleurde tekening wordt in de tentoonstelling ook toegelicht. Verder worden er een aantal middeleeuwse handschriften uit de collectie van Meermanno tentoongesteld.

Boek: Van Eyck, in detail

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: