Lepra in de Middeleeuwen

Het recent verschenen boek De ziekte van Lazarus (Uitgeverij Aspekt, 2017) is een inhoudsrijke monografie over ziekte en maatschappelijke uitsluiting in de Middeleeuwen, specifiek wat de ziekte lepra betreft. Opmerkelijk is dat lepra in de Middeleeuwen sterk verknocht was met religie.

Rusland, Oekraïne en de Krim

Oekraïne betekent ‘grensland’ en dat is ook letterlijk het geval. Vroeger lag het gebied ingeklemd tussen Moskovië, het gebied van de Tartaren en Polen.

Van gifbeker tot guillotine

In de West-Europese geschiedenis hebben talloze opzienbarende gerechtelijke processen plaatsgevonden. Bekend zijn onder meer de veroordelingen van historische persoonlijkheden als Socrates (gifbeker), Jeanne d’Arc (brandstapel) en Johan van Oldebarnevelt (onthoofding). Deze en nog zeven andere processen vormen de kern van het boek Van Gifbeker tot Guillotine – Tien politieke processen

Kolonialisme en racisme

Moeten wij ons verleden beoordelen door het te plaatsen in de historische context of is beoordeling naar onze huidige maatstaven juister?

Het dagboek van een tijdperk

Het vorig jaar verschenen 'Wilhelm II in Nederland. 1918-1941' schetst een helder beeld van de gecompliceerde persoonlijkheid van de Duitse keizer.

Dagboekfragmenten: Wilhelm II in Nederland

Sigurd von Ilsemann, de vleugeladjudant van keizer Wilhelm II, bleef tijdens de ballingschap Wilhelms steun en toeverlaat. Met Pruisisch plichtsbesef maakt Ilsemann notities van Wilhelms denken en doen.

Ruslandveldtocht 1941

Toen de meldingen over de Sovjetverliezen bij de slag rond Wjasma-Brjansk binnenkwamen (meer dan 600.000 man verliezen) jubelde perschef Otto Dietrich al dat nazi-Duitsland de oorlog had gewonnen.