Fries Museum verwerft ets Rembrandt

Het Fries Museum heeft een ets aangekocht van Rembrandt van Rijn. Het gaat om een postuum portret van dominee Jan Cornelis Sylvius uit 1646. De ets toont de aangetrouwde neef van Rembrandts vrouw Saskia.

Fries Museum verwerft portret Anna van Hannover

Het aangekochte werk laat de jonge echtgenote van de Friese stadhouder zien in een rode jurk met damasten bladmotief en met kant versierde cornetmuts. Volgens het Fries Museum maakte de prinses een moeilijke periode door.

Zevende-eeuwse Domburgfibula naar Fries Museum

Het is niet ongebruikelijk dat detectorzoekers in de Friese bodem artefacten uit de vroege middeleeuwen vinden, maar dit exemplaar is volgens het Friese museum uniek. Uit onderzoek is gebleken dat het zou gaan om een Domburgfibula.

Karolingische munstschat gevonden bij Wirdum

Bij het Friese dorp Wirdum hebben drie amateurarcheologen een Karolingische muntschat gevonden. De schat bestaat uit 96 munten met verschillende dateringen. Een deel van de munten is gevonden in een linnen buideltje.

De mantelspeld van Wijnaldum

De mantelspeld (fibula) van Wijnaldum dateert uit de vroege zevende eeuw. Het voorwerp, zo groot als een hand, is in 1953 min of meer bij toeval ontdekt.

Portret Saskia Uylenburgh geschilderd door Govert Flinck

Een beroemd portret van Rembrandt’s echtgenote Saskia Uylenburgh blijkt te zijn geschilderd door Govert Flinck. Dat concludeert het Fries Museum na uitvoerig onderzoek door meerdere experts. Afgelopen dinsdag is het doek door kenners vergeleken met andere werken van Govert Flinck in Het Rembrandthuis in Amsterdam.

Schatkamers van het vroegmiddeleeuwse Friesland

Hoogtepunten in de tentoonstelling zijn de goudschat van Dronrijp, de fibula van Wijnaldum en een uniek gespschildje dat voor het eerst getoond wordt. Ook bijzonder is dat de beroemde schat van Wieuwerd voor de tentoonstelling terugkeert op Friese bodem.

Fries Museum winnaar Museumprijs 2015

Het museum liet met 40,1% van de stemmen de andere genomineerden, het Zeeuws Museum (32,3%) en het Amsterdam Museum (27,6%), na een nek-aan-nekrace achter zich.

Verhalenboek Fryslân: historische anekdotes van en over Friezen

Het Ferhaleboek. Ferhaal van Fryslân is een uitgave van het Fries Museum over ruim 100 verschillende voorwerpen die iets vertellen over de Friese geschiedenis of over Frieze personen. Het caleidoscopische boek laat zien wat er typisch Fries is, of wat niet. Korte, prikkelende verhalen van 2 à 3 pagina’s laten

Koningin Máxima opent Fries Museum

Koningin Máxima heeft vrijdag het Fries Museum in Leeuwarden officieel geopend. Ze deed dit door met het oude zwaard van Grote Pier een kist te openen.

Nieuwbouw Fries Museum opgeleverd

Afgelopen maandag is de nieuwbouw van het Fries Museum in Leeuwarden opgeleverd. Het nieuwe museumpand is ontworpen door architect Hubert-Jan Henket van Bierman Henket architecten. Aanleiding voor de nieuwbouw vormde het legaat van de Friese architect Abe Bonnema, die bij zijn dood in 2001 een bedrag van 18 miljoen euro