/

Niemand weet precies wat links en rechts is

In politieke discussies vallen voortdurend de termen ‘links’ en ‘rechts’. Dat gebeurt zonder verdere definiëring of afbakening, alsof iedereen weet wat met deze aanduidingen bedoeld wordt. Maar is dat ook zo? Een blik in de historie leert dat het gaat om vage begrippen, die voortdurend van betekenis veranderen.

Geschiedenis van de VVD

De VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) is een Nederlandse liberale politieke partij. Werd in 1948 om onderdak te bieden aan conservatief liberalen.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie