Dark
Light

Tienduizend historische boeken online

Auteur:
1 minuut leestijd

Pagina uit de briefroman ‘Sara Burgerhart’. Dit boek uit 1782 wordt vaak gezien als de eerste Nederlandse roman – Afb: Early Dutch Books Online
Vanaf volgende week zijn op internet bijna tienduizend historische boeken uit de periode 1780-1800 gratis te downloaden.

De website www.earlydutchbooksonline.nl is vanaf vrijdag 27 mei toegankelijk. De site, die toegang geeft tot bijna tienduizend gedigitaliseerde boeken uit de periode 1780-1800, is ontwikkeld door de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de bibliotheken van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden. Deze partijen noemen het project “een voorproef van brede digitalisering van historische bronnen”.

Early Dutch Books Online wordt gezien als een eerste stap in de richting van een omvangrijk digitaal project. De KB en de bibliotheken van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden hebben in hun collecties nog veel meer oude en kostbare boeken, manuscripten, archieven en brieven. Het is de bedoeling dat al deze documenten op den duur gedigitaliseerd zullen worden. De initiatiefnemers over de te lanceren website:

“Hiermee is alles wat de Nederlander eind achttiende eeuw bezighield in één keer voor iedereen beschikbaar. Tot de gratis te downloaden boeken behoren onder meer populaire uitgaven zoals griezelromans, toneelstukken, liedbundels, erotische romans en literaire hoogtepunten zoals de briefroman ‘Sara Burgerhart’ van Betje Wolff en Aagje Deken.”

Tussen 1780 en 1800 gebeurde er veel. Het was een woelige tijd met onder meer de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog, de Franse Revolutie en de Bataafse Republiek. In dezelfde periode bloeide de wetenschap en de cultuur. Dankzij het project Early Dutch Books Online wordt inzichtelijk gemaakt waar de Nederlander zich eind achttiende eeuw mee bezighield.

De KB en de universiteitsbibliotheken hebben er vanuit praktisch oogpunt voor gekozen teksten te digitaliseren die zijn gedrukt in het ‘moderne’, romeinse lettertype. Dit omdat deze teksten erg geschikt zijn voor OCR, digitale optische tekenherkenning. Alle gedigitaliseerde teksten zijn volledig doorzoekbaar gemaakt. In totaal zijn twee miljoen pagina’s gedigitaliseerd. Inhoudelijk is gekozen voor geschiedkundige, politieke, theologische en letterkundige werken.

×