Dark
Light

Victoriaanse tijd (1837-1901) – Betekenis

Auteur:
1 minuut leestijd
Victoriaanse tijd - Koningin Victoria met prins-gemaal Albert en hun jonge gezin
Koningin Victoria en prins-gemaal Albert met hun vijf oudste kinderen. Geschilderd door Franz Xaver Winterhalter, 1846

De Engelse stijlperiode gedurende de lange regering van koningin Victoria (1837-1901) wordt in de cultuurgeschiedenis aangeduid als de Victoriaanse tijd.

In de Victoriaanse tijd ontwikkelde Engeland zich tot een industriële en imperialistische mogendheid. Dit ging gepaard met verschillende grote technische uitvindingen, waarvan waarschijnlijk de stoomturbine de belangrijkste is. Daarnaast kwamen bijvoorbeeld fenomenen als elektrisch licht, fotografie, de metro en de postzegel op. Ook op architectuurgebied waren er gedurende de regeerperiode van Victoria veel ontwikkelingen. De literatuur beleefde eveneens een bloeiperiode, met onder meer auteurs als Charles Dickens, Oscar Wilde en de gezusters Brontë.

Stijfburgerlijkheid

Door dit soort ontwikkelingen, die leidden tot grote materiële welvaart en het Britse Rijk verzekerden van een toonaangevende plek op het wereldtoneel, ontwikkelde zich in Engeland een nieuw zelfbewustzijn. Vanwege de nadruk die in deze tijd werd gelegd op goede zeden en fatsoensnormen, is de Victoriaanse tijd ook synoniem komen te staan voor conservatisme, preutsheid, humorloosheid en stijfburgerlijkheid.

Boek: Victoria – Helen Rappaport

Bronnen

-Cultureel Woordenboek – p.71
-https://www.ensie.nl/oosthoek/victoriaans
-https://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/09/het-tijdperk-elizabeth-ze-paste-zich-aan-1534625-a55077
×