Dark
Light

Negers: niet bang voor tijgers, wél voor christenen

Verdieping van Nederland
1 minuut leestijd
De wereld in haar zondagspak. Een geschenk voor de leergrage jeugd, ca. 1870
De wereld in haar zondagspak. Een geschenk voor de leergrage jeugd, ca. 1870

De wereld in haar zondagspak. Een geschenk voor de leergrage jeugd, ca. 1870 Koninklijke Bibliotheek

In dit ingekleurde prentenboekje uit ca. 1870 komen verschillende naties in woord en beeld aan de orde, waaronder ‘Bergschotten’, ‘Nederlandsche landlieden’, ‘Bengalezen’, ‘Perzianen’ en ‘Esquimaux’. Ieder plaatje gaat vergezeld van een gedichtje van zes regels over een eigenschap van het beschreven volk. In een Naschrift wordt verklaard waarom de Fransen niet behandeld worden:

‘Wie ik verder u moog schetsen, ‘k Breng hun kleding nooit in plaat; want zij wisslen onophoudlijk, zoo van zeden als gewaad’.

De wereld in haar zondagspak. Een geschenk voor de leergrage jeugd, ca. 1870 - Koninklijke Bibliotheek
De wereld in haar zondagspak. Een geschenk voor de leergrage jeugd, ca. 1870 – Koninklijke Bibliotheek

Het boekje is een ongewijzigde herdruk van een uitgave uit 1834. Dat verklaart de achterhaalde tekst bij het plaatje van de ‘Negers’: die vrezen niet zozeer de tijgers[!] van Afrika, maar de christelijke slavenhandelaars die hen geboeid wegvoeren van vrouw en kinderen. Voor slavenhandelaars hoefden ze echter in 1870 niet meer bang te zijn; de slavernij was zeven jaar eerder afgeschaft.

Vorige topstuk | volgende topstuk

De Verdieping van Nederland is de gezamenlijke expositieruimte van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief te Den Haag. De permanente tentoonstelling laat topstukken zien uit de collecties van beide instellingen. De inhoud verandert een paar keer per jaar. Op Historiek belichtten we steeds een ander topstuk. Deze keer: De wereld in haar zondagspak. Een geschenk voor de leergrage jeugd. Een overzicht van alle geplaatste topstukken is hier te vinden.
×