Negers: niet bang voor tijgers, wél voor christenen

De wereld in haar zondagspak. Een geschenk voor de leergrage jeugd, ca. 1870 - Koninklijke Bibliotheek
De wereld in haar zondagspak. Een geschenk voor de leergrage jeugd, ca. 1870 – Koninklijke Bibliotheek

Verdieping van Nederland

De wereld in haar zondagspak. Een geschenk voor de leergrage jeugd, ca. 1870
Koninklijke Bibliotheek

In dit ingekleurde prentenboekje uit ca. 1870 komen verschillende naties in woord en beeld aan de orde, waaronder ‘Bergschotten’, ‘Nederlandsche landlieden’, ‘Bengalezen’, ‘Perzianen’ en ‘Esquimaux’. Ieder plaatje gaat vergezeld van een gedichtje van zes regels over een eigenschap van het beschreven volk. In een Naschrift wordt verklaard waarom de Fransen niet behandeld worden:

‘Wie ik verder u moog schetsen, ‘k Breng hun kleding nooit in plaat; want zij wisslen onophoudlijk, zoo van zeden als gewaad’.

Het boekje is een ongewijzigde herdruk van een uitgave uit 1834. Dat verklaart de achterhaalde tekst bij het plaatje van de ‘Negers’: die vrezen niet zozeer de tijgers[!] van Afrika, maar de christelijke slavenhandelaars die hen geboeid wegvoeren van vrouw en kinderen. Voor slavenhandelaars hoefden ze echter in 1870 niet meer bang te zijn; de slavernij was zeven jaar eerder afgeschaft.

Lees hier meer over kinder- en jeugdboeken die het onderwerp slavernij behandelen.

- advertentie -

Vorige topstuk

volgende topstuk

 

De Verdieping van Nederland is de gezamenlijke expositieruimte van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief te Den Haag. De permanente tentoonstelling laat topstukken zien uit de collecties van beide instellingen. De inhoud verandert een paar keer per jaar. Op Historiek belichten we steeds een ander topstuk. Deze keer: De wereld in haar zondagspak. Een geschenk voor de leergrage jeugd. Een overzicht van alle geplaatste topstukken is hier te vinden.

 

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: