34 historische Surinaamse kranten gedigitaliseerd

De Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Nationaal Archief Suriname (NAS) hebben besloten 34 Surinaamse krantentitels te gaan digitaliseren.

Het gaat onder meer om historische titels als Surinaamsche Courant, De Kolonist, De Surinamer, Nieuw Suriname en de Vrije Stem. kranten uit de Nederlandse en Surinaamse collectie worden digitaal bij elkaar gebracht en zijn straks voor iedereen online beschikbaar via de website van de KB.

In Paramaribo tekenen vertegenwoordigers van de KB en het NAS vandaag een overeenkomst.

- advertentie -

De gedigitaliseerde Surinaamse kranten gaan deel uit maken van de KB-webdienst Historische kranten. Deze dienst is vanaf vrijdag 28 mei online in te zien. De Surinaamse kranten die gedigitaliseerd worden dateren uit de periode 1774-1995. Het Surinaams Museum in Paramaribo heeft enkele achttiende-eeuwse kranten in bezit. Van deze kranten zijn (voor zover bekend) nergens exemplaren bewaard gebleven. De unieke uitgaven worden in Suriname gescand en als digitaal bestand geleverd aan de KB.

Op 10 augustus 1774 verscheen de allereerste krant in Suriname: De Weeklyksche Woensdaagsche Surinaamse Courant. Kranten en tijdschriften hebben sinds die tijd een belangrijke rol gespeeld in Suriname.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Helden - Stephen Fry De jodenvervolging in foto's De Bourgondiërs - Bart Van Loo Wij zijn de Bickers - Simone van der Vlugt t Hooge Nest - Roxane van Iperen Vietnam - Max Hastings Boerhaave botanicus - Margreet Wesseling Het gedroomde Noorden - Adwin de Kluyver Vet oud - Gouden Eeuw De zaak Oldenbarnevelt
Gelijk naar geschiedenisboeken over: