Dark
Light

Als een dief in de nacht – Herkomst van de uitdrukking

Auteur:
1 minuut leestijd
Als een dief in de nacht
Als een dief in de nacht (CC0 - Pixabay - jette55)

De uitdrukking “als een dief in de nacht”, die wordt gebruikt om aan te geven dat iets vrij plotseling en op een onverwacht moment gebeurt, is zoals wel meer uitdrukkingen in de Nederlandse taal afkomstig uit de Bijbel.

De uitdrukking komt op verschillende plekken in de bijbel voor, waaronder in de evangeliën van Mattheus en Lucas. Hier waarschuwt Jezus zijn volgelingen om altijd waakzaam te blijven omdat de wederkomst en de dag van het Laatste Oordeel plaats zal vinden op een onverwacht moment. Ook in het bijbelboek 1 Tessalonicenzen komt de zegswijze in een soortgelijke context voor:

“Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.” – 1 Tessalonicenzen 5:2

En in 2 Petrus vinden we de uitdrukking als volgt terug:

“Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.”

De Nederlandse taal bevat veel uitdrukkingen die afkomstig zijn uit de bijbel. Een handig overzicht van bekende en minder bekende uitdrukking die hun herkomst vinden in de bijbel is hier te vinden.

Bekijk ook: Top 100 Bijbelse uitdrukkingen, gezegden en woorden
Boekenrubriek: Taalgeschiedenis

Bronnen

-http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/1Tessalonicenzen/5/
-http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/2Petrus/3/
-https://www.debijbel.nl/blog/spreekwoorden-uit-de-bijbel-als-een-dief-de-nacht
×