De band tussen Charles de Gaulle en Georges Pompidou

Charles de Gaulle onderhield weinig vriendschappen. Het ging hem om de staat, om Frankrijk, la grande nation. Een van de weinige medewerkers met wie het ook persoonlijk klikte was Georges Pompidou, die de generaal oprecht bewonderde. Na twintig jaar eindigde met de werkrelatie ook de persoonlijke band. Hoe kon het

Helmut Kohl gaf de D-Mark zelf op

De invoering van de euro wordt vaak omschreven als een ruil. Helmut Kohl zou de Duitse mark opgegeven hebben in ruil voor instemming van de Franse François Mitterrand met de hereniging van Duitsland. Maar dit beeld klopt niet.

De machtsstrijd tussen Giscard en Chirac in de jaren zeventig

In 1976 vond een unicum plaats in de Franse politieke geschiedenis. In een persconferentie kondigde premier Jacques Chirac (1932-2019) zijn aftreden aan. Voor het eerst – en vooralsnog het laatst – nam een premier van de Vijfde Republiek (1958-heden) zélf ontslag.

Wets versus dries

Volgens Thatcher was de langdurige recessie het bewijs dat het keyenesianisme had gefaald. Socialisten bleven geloven in een actieve rol van de overheid in de economie.

One-nation conservatism

Deze term one-nation conservatism is bedacht door Benjamin Disraeli (1804-1881), niet geboren in de upper class, om arbeidersstemmen te winnen.

Neoliberalisme jaren ’80 en ‘90 – klopt de term wel?

Aan het begin van de jaren tachtig vond een paradigmawissel plaats in het denken over de economie. Leidend werd de gedachte dat als de markt zoveel mogelijk vrij werd gelaten, het aanbod aan producten en diensten vanzelf in overeenstemming zou komen met de vraag.

Rubens en de barok van het Noorden

In het Diözesanmuseum Paderborn loopt momenteel de tentoonstelling Rubens en de barok van het Noorden. Hierin wordt de barok als culturele stroming belicht en wordt ingezoomd op de rol die Vlaamse kunstenaars speelden bij de introductie van de barok in Paderborn en omgeving.

De Collega’s – Televisieserie

Tussen 1978 en 1981 zond de Belgische Radio- en Televisieomroep (BRT) De Collega’s uit, een tragikomische reeks over de medewerkers van een afdeling van een landelijke overheidsdienst in Brussel.

Het Élysée-verdrag (1963)

Op 22 januari 1963 tekenden de Duitse bondskanselier Konrad Adenauer en de Franse president Charles de Gaulle in Parijs het Élysée-verdrag. Dit verdrag symboliseerde de naoorlogse vriendschap tussen Frankrijk en Duitsland.

Het Franse kiesstelsel (sinds 1958)

Het huidige Franse politieke systeem wordt de Vijfde Republiek genoemd. In 1958 veroorzaakte de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog zoveel spanningen in moederland Frankrijk, dat gevreesd werd voor burgeroorlog. Besloten werd om generaal Charles de Gaulle volmacht te geven om het land te besturen.

Frederik V van de Palts (1596-1632) – De Winterkoning

Frederik V was paltsgraaf en keurvorst van de Palts, een vorstendom in het huidige Duitsland. In 1620 werd hij echter verdreven en moest hij uitwijken naar de Republiek der Nederlanden. Zijn bijnaam, een spotnaam, kreeg hij omdat hij slechts één winter koning was.

Pieter Cort van der Linden – Nederlandse premier

Pieter Cort van der Linden (1846-1935) was advocaat, universitair rechtsgeleerde en liberaal politicus. Hij was justitieminister in het kabinet-Pierson (1897-1901) en lid van de Raad van State. Van 1913 tot 1918 was hij zelf premier.