Dark
Light

‘In het jaar 2000’, vooruitblikken in 1925

2 minuten leestijd

'In het jaar 2000' - KB
‘In het jaar 2000’ – KB
De Tilburgsche courant van 29 december 1925 schreef over het jaar 2000: ‘Kranten worden niet meer gedrukt.’ Dankzij de ‘electrische telescoop’ kan iedereen in dat jaar op afstand nieuwsberichten lezen. Deze vooruitziende journalist zou redelijk gelijk krijgen, zij het nog niet geheel wat betreft 2000. Inmiddels leest bijna iedereen krantenartikelen online van een scherm of krijgt een signaal zodra er breaking news is.

De gedrukte krant is niet verdwenen, hoewel de oplagecijfers dalen. Toch rollen er dagelijks nog honderdduizenden kranten van de persen; menigeen wil nog graag met een kopje thee of koffie even zijn of haar krantje lezen.

Bericht uit de Tilburgsche courant van 29 december 1925:

‘In het jaar 2000′ – KB
‘In het jaar 2000′ – KB
In onzen werkkring, in ons huis en op straat zal in de toekomst een diepgaande verandering plaats hebben. De werkzaamheden der huisvrouw worden tot een minimum gereduceerd. Het aardappelschillen, stofafnemen, schoenenpoetsen en wasschen, al die huiselijke bezigheden zijn overbodig geworden.

Electrische kachels of verwarmingsbuizen zijn iets heel gewoons. Groote centrale, gevoed door de warmte uit het inwendige der aarde of door uit de lucht gewonnen elementen verschaffen geheele steden de noodige warmte en energie. De rijke huiseigenaar laat wellicht op zijn huis een luchtturbine aanbrengen als particuliere lichtbron. (…)

Kranten worden niet meer gedrukt, hout is zeldzaam en dus is het papier zeer duur. Hindert niet. De uitgevers hebben er al lang wat op verzonnen, dank zij de electrische telescoop. De abonné’s worden aangesloten. “Jongen”, zal onze toekomstige achterkleinzoon tot zijn kind zeggen, “draai eens even dien knop om, ik wil de krant eens lezen”. De jongen gehoorzaamt en vader kan zich vermeien in de jongste binnen- en buitenlandsche gebeurtenissen, hoofdartikelels en feuilletons. Door middel van dergelijke toestellen is het ook mogelijk de interessantste boeken te lezen, zoodat eigen bibliotheken overbodig worden. (…)

Lees het volledige historische krantenartikel op kranten.kb.nl

Vorige bericht

Volgende bericht

 

Nieuws van Toen

Benieuwd naar wat er vroeger speelde rond deze tijd? De Koninklijke Bibliotheek (KB) brengt in deze rubriek het heden met het verleden samen. De historische krantenartikelen die uitgelicht zijn, berichten over grote gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis, maar ook over het ‘kleine nieuws’. Deze artikelen, en miljoenen andere berichten van vroeger, zijn te vinden op de website kranten.kb.nl.

×