Artemisia Gentileschi in Rijksmuseum Twenthe

Komend najaar is in het Rijksmuseum Twenthe een grote tentoonstelling over het leven en werk van barokschilder Artemisia Gentileschi (1593-na 1654) te bezichtigen. Zij wordt beschouwd als één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Italiaanse schilderkunst.

Museum de Fundatie betaalt erfgenamen nazi-roofkunst

Museum de Fundatie in Zwolle betaalt 200.000 euro aan de erfgenamen van verzamelaar Richard Semmel. Dit voor een schilderij dat het museum al jaren in de collectie heeft en oorspronkelijk afkomstig is uit de verzameling van een Duits-Joodse textielondernemer.

De Nachtwacht 1 op 1 nageschilderd voor tv-programma

Specialisten van het AVROTR0S-programma Het Geheim van de Meester gaan de komende maanden De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn op ware grootte (379,5 x 453,5 cm) naschilderen. Het project wordt gerealiseerd op een bijzondere locatie: in het Rijksmuseum, recht tegenover het originele werk.

Groninger Museum eert Ploeglid Alida Pott

Alida Pott was het ‘eerste dameslid’ van het Groningse kunstenaarscollectief De Ploeg. Aan de hand van dertig werken geeft het museum straks een beeld van haar "expressiviteit en eigenzinnigheid".

Rijksmuseum ontvangt verzameling sinoloog Robert van Gulik

Het Rijksmuseum ontvangt een verzameling werken van sinoloog en diplomaat Robert van Gulik uit handen van zijn familie. De schenking omvat vierenvijftig objecten, waaronder een collectie Chinese zegels, een dertien meter lange rol met zegelafdrukken, twee kalligrafieën en een schildering.

De Surinaamse School

Aan de hand van ruim honderd kunstwerken van vijfendertig kunstenaars neemt het Stedelijk Museum bezoekers in de tentoonstelling 'Surinaamse School' mee langs thema’s en narratieven die ten grondslag liggen aan de Surinaamse schilderkunst.

Het leven van de zeventiende eeuw in geuren

In een laat zestiende-eeuwse prentenserie van Hendrick Goltzius wordt de reuk verbeeld door verliefde paartjes. Daarin verwijst de roos steevast als attribuut naar de gelukzalige geestes- en lichaamsgesteldheid van verliefden. Soms waarschuwt een moraliserend onderschrift voor de bedrieglijke aard van de zintuigen. Rozen hebben doornen: het is niet altijd rozengeur...

Het Nieuwe Instituut verwerft maquette Theo van Doesburg

Een tekening van architect en kunstenaar Theo van Doesburg die enige geleden te koop werd aangeboden op de kunstbeurs TEFAF, blijkt in werkelijkheid een interieurmaquette te zijn. Het Nieuwe Instituut in Rotterdam heeft het werk inmiddels aangekocht. Het gaat om een ontwerp voor Café-restaurant Aubette, één van de belangrijkste architectuurprojecten

Het gedroomde museum: Berlages meesterwerk

Hendrik Petrus Berlage ontwierp in 1921 een vooruitstrevend en spectaculair museumgebouw. In 1935 werd zijn droom werkelijkheid met de opening van een nieuw museum voor moderne en toegepaste kunst in Den Haag.

Laatste zeven panelen Lam Gods worden gerestaureerd

De laatste zeven panelen van het wereldberoemde vijftiende-eeuwse altaarstuk De Aanbidding van het Lam Gods van Hubert en Jan Van Eyck worden binnenkort gerestaureerd. De Vlaamse overheid steekt 1,6 miljoen euro in het restauratieproject.

Fries Museum verwerft portret Anna van Hannover

Het aangekochte werk laat de jonge echtgenote van de Friese stadhouder zien in een rode jurk met damasten bladmotief en met kant versierde cornetmuts. Volgens het Fries Museum maakte de prinses een moeilijke periode door.

Een geschiedenis van het zwarte schilderij

Schatten-op-zolder, soms gebeurt het dat – bij toeval – kostelijke kunstwerken ontdekt worden. Recent werd op zolder in Parijs een koffer geopend. Daarin zaten verloren gewaande getuigenissen van de humorvolle tentoonstellingen van ‘Les Arts Incohérents’.

Zoete parfums en vreselijke stank in de 17de eeuw

Op geurgebied viel er in de zeventiende eeuw heel wat te beleven. Dankzij de handel overzee maakten Nederlandse burgers kennis met geuren en smaken die men tot die tijd nog nauwelijks had geroken en geproefd.

Vincent Van Gogh geeft nog altijd mysteries prijs

Van Vincent Van Gogh bestaan een aantal geschilderde (zelf)portretten maar nauwelijks een foto. Blijkt dan nog een foto van de jonge Vincent verkeerd te zijn toegewezen. De knaap is niet Vincent, wel zijn broer Theo. Daarover schreef de Waalse journalist en tentoonstellingsmaker Yves Vasseur een boek, dat leest als een