Xi Jinping (1953) – De nieuwe keizer van China

Bijna zeventig jaar na de stichting van Mao Zedongs Volksrepubliek in 1949 heeft China zijn tiende president, Xi Jinping. Net als Mao is Xi Jinping gebrand op het uitbouwen en vooruit stuwen van de positie van China op het mondiale toneel.

Chinezen aan het Westelijk Front

Wie over de Eerste Wereldoorlogbegraafplaats Lijssenthoek bij Poperinge in West-Vlaanderen zwerft, stuit op een aantal verrassende graven. Die van Wang Yung Fa en een aantal andere Chinezen. Wat hadden die mannen te zoeken aan het Westelijke Front in het verre Vlaanderen?

Komintern (1919-1943) – Communistische Internationale

De Komintern was een organisatie uit de periode van de Koude Oorlog. Het doel van de Komintern, die in 1919 werd opgericht door Vladimir Lenin, was om te dienen als commandocentrum van waaruit de internationale revolutie van de arbeidersklassen kon beginnen.

Politbureau – uitvoerend orgaan in communistische landen

Een Politbureau (of: Politburo) was en is een centraal bestuursorgaan in communistische landen. Van 1919 tot 1991 kende de Sovjet-Unie (tot 1922: Rusland) een eigen Politbureau. De DDR had een eigen Politbureau tot 1989. Noord-Korea en China beschikken tegenwoordig nog steeds over dit bestuursorgaan, al heeft deze in China niet

Confucianisme – Kenmerken en filosofie

Het confucianisme is een ethisch en filosofisch denkraam uit China. De leer van het confucianisme is gebaseerd op het gedachtegoed van Confucius (555–479 v.Chr.), alias Meester Kong (Kong Fuzi), en heeft grote invloed gehad op cultuur en geschiedenis van diverse landen in Oost-Azië, met name China, Korea, Vietnam en Japan.

De Hunnenrede (1900) van keizer Wilhelm II

De Hunnenrede is de benaming voor een fanatieke redevoering die de Duitse keizer Wilhelm II op 27 juli 1900 gaf in de Noordduitse havenstad Bremerhaven. Dit ter gelegenheid van het vertrek van het Duitse Oost-Aziatische Expeditiekorps naar China, om de Bokseropstand neer te slaan. De rede werd tijdens de Eerste

Sun Yat-sen (1866-1925) – Grondlegger Republiek China

De Chinese politicus Sun Yat-sen (1866-1925) staat in Taiwan bekend als de ‘Vader van de Natie’ en bij de aanhangers van de Volksrepubliek China als de ‘Voorloper van de democratische revolutie’. Na de Chinese Revolutie (de Xinhai-revolutie) van 1911-1912, toen de Chinese keizerlijke Qing-dynastie omvergeworpen werd, trad Sun Yat-sen aan

‘Verboden porselein’ te zien in Delft

Aan het begin van de jaren tachtig van de twintigste eeuw worden in de Chinese stad Jingdezhen enorme hoeveelheden Ming-porselein opgegraven. De stukken werden zo’n vijfhonderd jaar geleden begraven omdat de keizer ze niet mocht zien. De komende maanden zijn de gedecoreerde objecten te zien in het Prinsenhof in Delft.