Rompkabinet – Betekenis van het begrip

Met het politieke begrip 'rompkabinet' wordt een nieuw kabinet bedoeld dat door een crisis eerder een of meerdere van de coalitiepartners verloor. De overgebleven coalitiepartners vormen een nieuw kabinet, vooral om lopende zaken af te handelen en de volgende verkiezingen voor te bereiden.

/

Een halve eeuw bordesscènes

Op 6 juli 1971 – bijna een halve eeuw geleden dus – beklommen de leden van het nieuwe kabinet-Biesheuvel de trappen van Paleis Huis ten Bosch in Den Haag om zich in gezelschap van koningin Juliana te presenteren voor de persfotografen en tv-camera’s. Het was de eerste maal dat er een zogeheten bordesscène plaatsvond.

/////

Frederik de Grote – Pruisisch vorst, militair strateeg en filosoof

De Pruisische vorst Frederik II (1712-1786), ook bekend als Frederik de Grote, geldt als een van de meest roemruchte en bediscussieerde vorsten uit het geslacht Hohenzollern. Wie was deze Friedrich der Große eigenlijk? Hoe zag de regeerperiode van Frederik II eruit en wat heeft hij allemaal betekent voor in de geschiedenis van het Heilige Roomse Rijk?

//

Land van polderaars en technocraten

Nederland is een in allerlei opzichten versnipperde natie. Volgens hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans is dat al zo sinds de zestiende eeuw, ‘en waarschijnlijk daarvoor ook al’. ‘We zijn al eeuwen een land van minderheden, van ontelbare geloofsrichtingen, ideële voorkeuren, en ook van haarkloverijen en afsplitsingen'.

/

Hoe komen politici aan hun einde?

Afscheid nemen na een mooie carrière is moeilijk, zeker als het om het politieke bedrijf gaat. Het politieke afscheid is een interessant onderwerp, aangezien de wijze waarop de politiek vaarwel wordt gezegd, iets zegt over de rol en betekenis van het politieke bedrijf in Nederland.