/

Sedentair – sedentarisme

Het begrip sedentair, als verschijnsel ook wel sedentarisme genoemd, wordt in de geschiedschrijving in specifieke situaties gebruikt. Met name de periode sinds de Neolitische Revolutie – de landbouwrevolutie in de Prehistorie – liet de opkomst van een sedentaire leefwijze zien.

/

Solnitsata, de oudste neolithische “stad” in Europa

Solnitsata, een neolithische site nabij de Bulgaarse stad Provadia in de Zwarte Zeeregio, dateert volgens onderzoekers van het “National Institute of Archeology” uit het chalcolithicum (ca. 5500-3300 v.Chr.) en zou daarmee de oudst bekende prehistorische nederzetting in Europa zijn.

Spieker – opslag van graan sinds de Steentijd en Bronstijd

Een spieker kon een open opslag zijn, maar meestal zat er een deur in en kon de ruimte helemaal afgesloten worden om kleine dieren te weren. Soms werd er rond de spieker ook een hek geplaatst of een diepe greppel gegraven, om dieven en inbrekers het zo moeilijk mogelijk te maken het graan te stelen.

/

Bronstijd (2000-800 v.Chr.) – Periode en kenmerken

De bronstijd is de historische periode die volgde op het neolithicum, ofwel de nieuwe steentijd. In deze periode, die grofweg liep van 3000 tot 800 voor Christus, verving het brons stukje bij beetje het vuursteen als belangrijkste materiaal om gereedschap, wapens en sieraden mee te maken. Na de bronstijd brak rond 800 voor Christus de ijzertijd aan. De bronstijd is

Prehistorie – Betekenis begrip en periodisering

De term Prehistorie wordt gebruikt om de tijd vóór de uitvinding van het schrift mee aan te duiden. Omdat het schrift niet overal op de wereld op dezelfde tijd in gebruik kwam, liep de Prehistorie niet op alle plekken ter wereld gelijktijdig ten einde.