Dark
Light

Oud Christus-beeldje gevonden in Groningen

Auteur:
1 minuut leestijd

Archeologen hebben in het centrum van Groningen een klein beeldje gevonden. Het beeldje van lood-tin moet Christus aan het kruis voorstellen.

De vondst werd gedaan tijdens archeologisch onderzoek op het bouwterrein van het Groninger Forum. Het beeldje is volgens de archeologen tamelijk primitief uitgevoerd en doet erg denken aan twee bronzen Christus-beeldjes uit de negende en tiende eeuw die eerder in de provincie gevonden zijn. Vermoed wordt dat het beeldje ooit op een stok was bevestigd.

De archeologen graven momenteel op de locatie waar vroeger het Refugium (stadshuis) van het klooster van Wittewierum stond. De onderzoekers hopen te ontdekken of dit Refugium gebouwd werd in de tijd van de beroemde abt Emo, zijn opvolger abt Menko, of pas later.

Emo en Menko zijn vooral bekend van de Kroniek van Bloemhof. Deze kroniek beschrijft de geschiedenis van het klooster in Wittewierum en is een rijke bron voor de geschiedenis van de Groninger Ommelanden in de Middeleeuwen.

Eerder werden op het terrein al een duizend jaar oude waterput, gemaakt uit een holle eik, en een vuurstenen pijlpunt gevonden. De opgravingen gaan nog door tot 1 september van dit jaar.

Boek: Het Groningen boek

×