Dark
Light

Codex Argenteus op werelderfgoedlijst

Auteur:
1 minuut leestijd
Bladzijde uit de Codex Argenteus
Bladzijde uit de Codex Argenteus

De Codex Argenteus is toegevoegd aan het Memory of the World-register van Unesco. De zogenaamde ‘zilveren bijbel’ werd rond 500 na Christus gemaakt, waarschijnlijk in opdracht van de Ostrogotische koning Theodorik de Grote.

Codex Argenteus
Het Memory of the World-register van Unesco bevat een paar honderd documenten die gezien worden als uniek voor het ‘geheugen van de wereld’. De Codex Argenteus is wat Unesco betreft zo’n uniek document. Dit handschrift bevat teksten uit de evangeliën van Wulfila’s gotische bijbelvertaling.

Wulfila brengt de Goten het evangelie
Wulfila (ca. 311-383) was een bisschop die een belangrijke rol speelde bij de kerstening van de Goten. Hij liet de bijbel vertalen in het Gotisch en ontwierp daarvoor een speciaal Gotisch alfabet. Dit nieuwe schrift baseerde hij op het Grieks en vulde hij aan met Latijnse letters en verschillende runetekens. De bewaard gebleven handschriften dateren uit de zesde eeuw en werden vermoedelijk gekopieerd in Ravenna, een stad in het noordoosten van Italië. Ze bevatten hoofdzakelijk teksten uit het Nieuwe Testament. Een complete bijbel is het dus niet.

Gezamenlijk vormen de bewaard gebleven teksten de Codex Argenteus. Deze codex, een van de oudste en best bewaard gebleven Gotische manuscripten, wordt momenteel bewaard in de universiteitsbibliotheek van Uppsala, Zweden. Sinds enige tijd is de Codex Argenteus ook online te bekijken.

Nederlandse documenten

Afgelopen week werden ook vier Nederlandse stukken aan het Memory of the World-register toegevoegd. Het gaat om de de administratie van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC), de archieven van de West-Indische Compagnie, de collectie van de Nederlandse filmdistributeur Desmet en de manuscripten van het mythische epos La Galigo. Dit laatste stuk is een in de Buginese taal geschreven epos uit Sulawesi dat zich in de collectie van de Universiteit Leiden bevindt.

Het originele manuscript van het boek Max Havelaar was ook voorgedragen voor een plek op de lijst. Dit stuk is door Unesco echter niet opgenomen. Op het Memory of the World-register staan nu in totaal 238 documenten.

×