Historici roepen Kamerleden op tegen invoering Canon te stemmen

In een brief aan de Tweede Kamer roepen 23 historici Kamerleden op tegen de invoering van de ‘Canon van Nederland’ te stemmen.

De hoogleraren en docenten didactiek van de geschiedenis zijn van mening dat het opnemen van de ‘Canon van Nederland’ in de kerndoelen van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, de kwaliteit van het geschiedenisonderwijs niet ten goede zal komen.

Het invoeren van een vernieuwing in het geschiedenisonderwijs zou door scholen bovendien geïnterpreteerd worden als ‘ongewenste reguleringsdrift van de overheid’. Volgens de historici die de brief ondertekenden zitten veel scholen niet te wachten op zo’n vernieuwing omdat in 2005 en 2006 ook al een vernieuwing werd ingevoerd (de tien tijdvakken). Vraagtekens zetten de historici ook bij de samenstelling van de Canon die in hun ogen ‘aanvechtbaar’ en didactisch niet consistent is. Zo staat in de brief:

“Er is niet consequent gezocht naar inhouden die voor jongere leerlingen aansprekend zouden zijn, maar evenmin kan gezegd worden dat hier de belangrijkste personen en gebeurtenissen uit de geschiedenis van Nederland worden opgesomd. Nu eens het een, dan weer het ander. De status van de canon als basis van een onderwijsprogramma is daarmee zwak”.

De historici vinden het verder verwarrend dat de Canon niet alleen historische feiten bevat. Zo zou een verhaal over de haven van Rotterdam wat hen betreft beter verteld kunnen worden tijdens een aardrijkskundeles en kan informatie over Vincent van Gogh beter tijdens een les kunstzinnige vorming worden gegeven.

- advertentie -

‘Ernstige fout’

De ondertekenaars van de brief, waaronder de hoogleraren Vaderlandse geschiedenis James Kennedy en Piet de Rooij, zijn overigens niet tegen de Canon an sich maar vinden deze niet sterk genoeg om hem verplicht te stellen. De historici roepen Kamerleden dan ook op tegen de verplichte invoering te stemmen, maar ook om activiteiten voor promotie van de Canon de ruimte te geven. Een algemene verplichtstelling van de Canon zou wat de historici betreft echter “een ernstige fout” zijn.

De Tweede Kamer stemt binnenkort over het regeringsvoorstel om de Canon op te nemen in de verplichte kerndoelen van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Lees ook: De Canon van Nederland – De geschiedenis van Nederland in 50 onderwerpen
Boek: De canon van Nederland

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: