Dark
Light

Hoogleraar: Genesis verkeerd geïnterpreteerd

Auteur:
2 minuten leestijd
Begin van het Bijbelboek Genesis (CC0 - Pixabay - SpencerWing)
Begin van het Bijbelboek Genesis (CC0 - Pixabay - SpencerWing)

Volgens een hoogleraar van de Radboud Universiteit Nijmegen is het scheppingsverhaal in Genesis, het eerste Bijbelboek, verkeerd vertaald. God schiep wel de mensen en dieren, maar niet de aarde.

Ellen van Wolde (1954), hoogleraar Exegese van het Oude Testament en bronteksten van het jodendom aan de Radboud Universiteit Nijmegen, bestudeerde de eerste drie zinnen van het bijbelboek Genesis. Volgens haar is er in de Hebreeuwse grondtekst en de context daarvan geen sprake van een creatio ex nihilo (schepping uit het niets), maar van een scheiding van hemel en aarde in een uitgestrekte watermassa. Volgens haar betekent het Hebreeuwse woord bara ‘ruimtelijk scheiden’ en niet ‘scheppen’.

De hoogleraar spreekt vrijdag een oratie over het onderwerp uit en komt dan ook met een nieuwe vertaling van de eerste drie zinnen van het bijbelboek Genesis.

Van Wolde laat donderdag weten dat ze niet alleen de Hebreeuwse grondtekst taalkundig heeft geanalyseerd maar deze ook in de context van de rest van de bijbel heeft geplaatst. Daarnaast heeft ze de tekst vergeleken met andere scheppingsverhalen uit Mesopotamië.

Genesis 1:

1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.
3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.

Tekst: Statenvertaling

Volgens Van Wolde gaat Genesis niet over het absolute begin van de tijd, maar over een handeling: het scheiden van hemel en aarde waarbij de aarde een fundament kreeg en als droge materie te voorschijn kwam. De hoogleraar concludeert verder dat er voor de schepping zoals beschreven in Genesis niet niets was. Volgens haar waren er al oerwateren met zeemonsters.

Meerdere goden

Een andere conclusie van de hoogleraar die in christelijke kringen vermoedelijk veel wenkbrauwen zal doen fronsen: er waren meer goden. De god die volgens Genesis 1 de aarde schiep, was niet de enige god volgens Van Wolde die dit concludeert na bestudering van het verdere verloop van de tekst in Genesis. Tegen het Reformatorisch Dagblad heeft Van Wolde gezegd niet de intentie te hebben het scheppingsverhaal onderuit te halen, maar dat ze slechts

“onbevangen naar de teksten heeft willen kijken”.

Vrijdag spreekt de hoogleraar, lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, dus een oratie over het onderwerp uit en presenteert ze haar vertaling van Genesis 1:1-3.

Boek: De Bijbel voor ongelovigen – Het begin, Genesis
Boek: Scheppingsverhalen uit alle windstreken

×