Dark
Light

Internationaal symposium over nazi-roofkunst in Vredespaleis

Auteur:
2 minuten leestijd
Vredespaleis in Den Haag - cc
Vredespaleis in Den Haag (CC BY-SA 3.0 - Iamthestig - wiki)

In het Vredespaleis in Den Haag wordt eind november een internationaal symposium gehouden over nazi-roofkunst. Het symposium wordt georganiseerd naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de Restitutiecommissie, een onafhankelijke commissie die adviseert over claims op nazi-roofkunst.

In 2002 werd de Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog, kortweg de Restitutiecommissie, opgericht. De commissie brengt sinds die tijd onafhankelijk advies uit over verzoeken tot teruggave van cultuurgoederen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn verdwenen.

Rechtmatige eigenaren

Tijdens de Tweede Wereldoorlog voerden de nazi’s op grote schaal kunstwerken weg uit de bezette gebieden na roof, inbeslagname of aankoop. Na de oorlog werden veel van die cultuurgoederen door de geallieerden teruggebracht naar het land van herkomst. Daar werden ze vervolgens onder beheer gesteld van de nationale overheden, die er vervolgens ook de verantwoordelijk kregen de werken terug te bezorgen bij rechtmatige eigenaren of hun erfgenamen.

In Nederland hield onder meer de Stichting Nederlands Kunstbezit (SNK) zich bezig met de restitutie van kunstvoorwerpen. Een deel van de cultuurgoederen die na de oorlog niet werden gerestitueerd, werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw geveild.

Generaal Eisenhower inspecteert kunstwerken die door de Duitsers zijn verborgen in een zoutmijn – Foto: National Archives of the United States of America
Eind jaren negentig ontstond er, zowel in Nederland als daarbuiten, weer meer aandacht voor kunst die tijdens de oorlog was geroofd. In 1998 werden tijdens een internationale conferentie de Washington Principles on Nazi Confiscated Art vastgesteld. In deze en andere verklaringen werd gepleit voor een soepel teruggavebeleid van tijdens de oorlog geroofd bezit.

In 2001 besloot de regering een onafhankelijke adviescommissie in te stellen die claims op geroofde cultuurgoederen zou onderzoeken en beoordelen. Dit werd de Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog. Sinds januari 2002 geeft de Restitutiecommissie onafhankelijk advies over individuele restitutieverzoeken. De commissie bestaat uit juristen, een historicus en een kunsthistoricus.

Symposium

Tijdens het symposium gaan vijf Europese roofkunst-commissies, vooraanstaande wetenschappers, (kunst)historische experts, vertegenwoordigers van musea, kunsthandelaren, veilinghuizen, en belangengroeperingen met elkaar in debat gaan over de vraag wat een rechtvaardige oplossing bij geschillen over nazi-roofkunst inhoudt. Het is de bedoeling dat deelnemers aan het symposium op die een goed overzicht krijgen van de huidige stand van zaken. Ook worden ze uitgedaagd mee te denken over de gewenste ontwikkelingen in de toekomst.

Het symposium (voertaal Engels) wordt op 27 november gehouden in het Vredespaleis in Den Haag. Bezoek voor meer informatie of aanmelding de website www.restitutiecommissie.nl

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken.

Steun ons werk

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 51.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×