Dark
Light

Jubelparkmuseum opent vernieuwde zalen Zuidoost-Azië

Auteur:
3 minuten leestijd

Foto: Jubelparkmuseum
Het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) in Brussel, beter bekend als het Jubelparkmuseum, stelt vanaf oktober 2010 haar vijf vernieuwde zalen met kunstvoorwerpen, rituele objecten, sieraden en artefacten uit Zuidoost-Azië opnieuw open voor het publiek. De nieuwe presentatie van deze kleine, maar uiterst waardevolle en interessante collectie, belooft een groot succes te worden.

Een rondleiding:

De verzamelingen van Aziatische kunst bevinden zich op de eerste verdieping van het museum. De oudste voorwerpen, afkomstig van de Indusbeschaving (ca. 2500-1700 v.Chr.), Pakistan, Afghanistan en Sri Lanka hebben grotendeels betrekking op Boeddha. Een van de blikvangers is de dertiende-eeuwse bronzen sculptuur van de dansende hindoeïstische godheid Shiva die in Zuid-India werd vervaardigd onder het bewind van de Chola-vorsten. Aansluitend kan men kennis maken met rituele objecten en verfijnde smeedkunst uit Tibet en Nepal. Bijzonder zijn de Tibetaanse rotsschilderingen of Thang-Ka, die dienden om de gelovigen in contact te brengen met de boeddha’s en de bodhisattva’s.

In de ‘Chinazalen’ wordt ritueel vaatwerk uit de middenbronstijd (1500-1300 v.Chr.) tentoongesteld, alsook artefacten uit de Han- (ca. 200 v.Chr.) en Tangdynastie (ca. 620-900 n.Chr.). Een omvangrijke verzameling van terracotta, stenen beelden en porselein vervolledigen de collectie. Een apart zaaltje is voorbehouden voor Chinese schilderijen, kalligrafieën en zijden gewaden. In de vijf daarop volledig vernieuwde zalen schitteren nu opnieuw de diverse culturen van Zuidoost-Azië.

De vernieuwde zalen

In een eerste zaal maakt de bezoeker kennis met de kunst van Cambodja, Thailand en Myanmar, het vroegere Birma. Rode draad in deze zaal is het Theravada-boeddhisme. De talrijke verfijnde sculpturen van hindoeïstische en boeddhistische godheden, die ooit tempelcomplexen en paleizen sierden, dateren uit de bloeiperiode van het Khmer-rijk. Blikvanger is ongetwijfeld een verguld monnikenbeeld uit de zestiende eeuw dat door zijn schittering en sobere versiering een inzicht biedt in de oude Thaise cultuur. Ook de welbekende lakwerkkunst uit Thailand en Birma is goed vertegenwoordigd door middel van beelden, gebruiksvoorwerpen en meubels, waaronder een manuscriptenkast met taferelen uit het poëtische Ramayana-epos, toegeschreven aan de dichter Valmiki (ca. 400 v.Chr.). Daarnaast vallen de indrukwekkende tempelbanieren op die als het ware het decor vormen voor de demonische “dvarapala-beelden” of stenen tempelbewakers.

Een volgende zaal belicht de Vietnamese en Laotiaanse cultuur. Hier springt onmiddellijk de grote verzameling bronzen keteltrommen in het oog die samen met een uitgebreide ceramiek-collectie daterend van voor de vijftiende eeuw tot het grootste ensemble behoort in hun soort buiten Vietnam. Voorts vallen naast twee Boeddhabeelden en voorwerpen uit de Dong Son bronstijdcultuur eveneens diverse vitrinekasten te bewonderen die een indrukwekkende verzameling vaatwerk aan de museumbezoeker tonen. Vermeldenswaardig is het feit dat het merendeel van de tentoongestelde kunstvoorwerpen in deze zaal afkomstig zijn van de collectie Clément Huet, die door het museum reeds in 1952 werd verworden.

Uniek zijn een stel nefrieten oorsieraden uit de Sa Huyhn cultuur (ca. 700 v.Chr.-100 n.Chr.) die als grafgift, samen met de resten van verbrande beenderen, ijzeren wapens, werktuigen en gebruiksvoorwerpen in glas, rotskristal, jade, serpentijn en andere sierstenen in een urneveld aan de kust van Centraal-Vietnam zijn teruggevonden. Eén oorring heeft pijlpuntvormige uitsteeksels, terwijl het andere oorsierraad een bicefaal of tweehoofdig gehoornd dier voorstelt. Deze sieraden werden door het museum recentelijk verworven dankzij de financiële steun van de Kamer van Koophandel en Nijverheid België-Vietnam en de inzet van haar voorzitter, de heer Trang Long.

De twee volgende zalen staan hoofdzakelijk in het teken van de diverse culturen van de Indonesische archipel. Hierbij worden verschillende componenten voor het voetlicht gebracht, met name de tribale en animistische geloofsovertuigingen, het hindoeïsme, boeddhisme en de islam. Een reeks van expressieve sculpturen, sieraden en gebruiksvoorwerpen, samen met enkele typische batikweefsels, zorgen ervoor dat de bezoeker niet weet waar eerst te kijken. Schitterend is een gepolychromeerde houten sculptuur uit Bali, die de godheid Vishnu op zijn mythologisch rijdier Garuda voorstelt. Als kers op de taart biedt een laatste ruimte onderdak aan een schimmentheater met marionetten en een daaraan verbonden gamelanorkest.

Gepassioneerd door vreemde culturen en de geschiedenis van het vroege neolithicum tot aan onze moderne tijden schreef Rudi Schrever verscheidene jaren op regelmatige basis artikelen voor Historiek.net en andere gespecialiseerde vakbladen.

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 52.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×