Kasteelsite Schendelbeke beschermde archeologische zone

Geraardsbergen – Blaeu, 1649

De Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois, heeft deze week de voorlopige bescherming ondertekend van de kasteelsite in Schendelbeke, gemeente Geraardsbergen. Het is de bedoeling dat de archeologische zone binnen een jaar de status van definitieve bescherming krijgt.

Het kasteel van Schendelbeke dateert uit de late dertiende of vroege veertiende eeuw en speelde een rol in de versterking van de oostgrens van het Graafschap Vlaanderen en in de Honderdjarige oorlog. In 1453 werd het kasteelingenomen en vernield door de Bourgondische hertog Philips de Goede. Na de verwoesting bleef het archeologisch bodemarchief nagenoeg onaangeroerd en in optimale omstandigheden bewaard.

- advertentie -

Minister Bourgeois naar aanleiding van de verleende beschermde status:

De bescherming van dit waardevolle gebied zorgt er voor dat voortaan rekening wordt gehouden met de archeologische waarde van de ondergrond. Een aantal voorschriften in deze bescherming moeten ervoor zorgen dat ingrepen in de bodem op een wetenschappelijk verantwoorde manier gebeuren. De site moet behouden blijven, enerzijds als getuige, anderzijds met het oog op toekomstig onderzoek.

In 1965 werden fundamenten van het kasteel aangetroffen bij de aanleg van de hogedruk waterleiding Elst-Espinette. Negen jaar later werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door enkele amateurarcheologen uit Schendelbeke.

In 2009 is een archeologische evaluatie en waardering van de kasteelsite uitgevoerd. Dit onderzoek, uitgevoerd door RAAP Archeologisch Adviesbureau, heeft de archeologische resten van het kasteel nauwkeurig in kaart gebracht. Het rapport van dit onderzoek vormde het uitgangspunt voor het beschermingsdossier.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Helden - Stephen Fry De jodenvervolging in foto's De Bourgondiërs - Bart Van Loo Wij zijn de Bickers - Simone van der Vlugt t Hooge Nest - Roxane van Iperen Vietnam - Max Hastings Boerhaave botanicus - Margreet Wesseling Het gedroomde Noorden - Adwin de Kluyver Vet oud - Gouden Eeuw De zaak Oldenbarnevelt
Gelijk naar geschiedenisboeken over: