Week van de koloniale geschiedenis
Dark
Light

KB en NA tonen middeleeuwse archiefstukken

1 minuut leestijd

Getijdenboek van Filips van Bourgondië
De Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Nationaal Archief (NA) komen dit najaar met een gezamenlijke tentoonstelling getiteld Machtige & Mooie Middeleeuwen. De instellingen presenteren in deze tentoonstelling bijzondere middeleeuwse archiefstukken en boeken. De stukken dateren uit de negende tot en met de zestiende eeuw.

De middeleeuwen staan bekend om boeken en documenten met rijke versieringen en sierlijke letters. In deze periode zijn handschriften een kostbaar bezit. Sprekende voorbeelden zijn de geïllustreerde handschriften van Jacob van Maerlant, de ‘Beatrijs’ en de Lancelotcompilatie.

Ook de illustraties uit het Remissorium Philippi zijn bekend. Dit in leer gebonden register, geschreven in het Latijn, bevat bijzondere ingekleurde illustraties op perkament, van tal van vorsten, hoge edelen en ambtenaren uit de omgeving van hertog Filips de Goede. De KB en NA:

De miniaturen in het kostbare negende-eeuwse evangelieboek van Egmond en het getijdenboek van Filips van Bourgondië uit het midden van de vijftiende eeuw spannen de kroon.

In de tentoonstelling Machtige & Mooie Middeleeuwen tonen KB en NA in de Verdieping van Nederland hun mooiste middel­eeuwse archiefstukken en boeken. Te zien zijn onder meer oorkondes, evangelie­boeken, rekeningen, kronieken, aflaatbrieven en getijdenboeken. KB en NA:

Diverse middeleeuwse documenten geven ook een beeld van de machtsverhoudingen, zowel op kerkelijk als wereldlijk terrein. Bijzonder is een oorkonde uit 1179 van paus Alexander III, het oudste document uit de collectie van het Nationaal Archief. Beroemde invloedrijke figuren als Jacoba van Beieren en Filips de Goede passeren de revue. Dat de Middeleeuwen de tijd was van ridders en graven, is te zien op de kwetsbare zegels aan de documenten. Ook laat de tentoonstelling zien dat in de middeleeuwen al aan ‘recycling’ werd gedaan: zo is bladmuziek op perkament als boekomslag gebruikt.

De tentoonstelling loopt van 3 september tot en met 8 januari 2012. De Verdieping van Nederland bevindt zich in het verbindingsgebied tussen de KB en het NA in Den Haag.

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek en trekt maandelijks honderdduizenden bezoekers. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen toegankelijk maken voor een breed publiek. Meer informatie

Gratis nieuwsbrief

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief (48.314 actieve abonnees)

"Donateurs ondersteunen ons project en dragen direct bij aan de uitbreiding van ons archief."

Meer informatie