Dark
Light

Kruseman – Kunstbroeders uit de Romantiek

Auteur:
2 minuten leestijd
Laatste zonnegloed, Hendrik Dirk Kruseman van Elten (SMA)
Laatste zonnegloed, Hendrik Dirk Kruseman van Elten (SMA)

Stedelijk Museum Alkmaar staat binnenkort met een tentoonstelling stil bij het werk van vijf kunstbroeders. De neven en achterneven Cornelis, Jan Adam, Fredrik Marinus, Hendrik Dirk en Jan Theodoor Kruseman.

Voor het eerst in de geschiedenis zijn er ongeveer zestig werken van deze kunstbroeders bijeengebracht. Volgens Stedelijk Museum Alkmaar gaat het steeds om romantische en kleurrijke werken van een hoog niveau. De werken verschillen wel van elkaar. Zo liet Cornelis zich bijvoorbeeld inspireren door roemrijke Italiaanse voorgangers, werkte Jan Theodoor graag aan zee en haalde Hendrik Dirk zijn inspiratie uit het Amerikaanse landschap. Het museum:

“De werken vormen een samenvatting van de romantische tijdgeest, verpakt in Hollands realisme.”

De wijze en de dwaze maagd, Jan Adam Kruseman (SMA)
De wijze en de dwaze maagd, Jan Adam Kruseman (SMA)

Volgens het museum ligt de tijd dat de romantiek ouderwets of kitscherig was, inmiddels achter ons. De afgelopen tien jaar staat de stroming juist weer volop in de belangstelling. Het museum in Alkmaar heeft de tentoonstelling georganiseerd in samenwerking met met Museum Jan Cunen in Oss.

De Kunstbroeders:

Cornelis Kruseman (1797 – 1857) schilderde talloze portretten, thema’s uit de bijbel, de vaderlandse geschiedenis en Italiaanse volkstaferelen. Speciaal voor de tentoonstelling zijn diverse stukken gerestaureerd, waaronder een groot schilderij van de Kruisdraging en een zelfportret.

Jan Adam Kruseman (1804 – 1862)< portretteerde de fine fleur van de Nederlandse samenleving. Het staatsieportret van koning Willem II is voor deze gelegenheid uit de Tweede Kamer geleend. Dit imposante en grote werk is voor het eerst voor het grote publiek te zien. Naast portretten, onder andere van personen in Franse of Oostenrijkse traditionele kledij, schilderde Jan Adam net als zijn neef en leraar Cornelis Kruseman Bijbelse en vaderlandse historiestukken. [caption id="attachment_49331" align="alignnone" width="1000"]Fantasielandschap, Fredrik Marinus Kruseman (SMA) Fantasielandschap, Fredrik Marinus Kruseman (SMA)[/caption]

Fredrik Marinus Kruseman (1816 – 1882) is de meest onbekende Kruseman en de eenling binnen de familie, waarmee vrijwel geen contact werd onderhouden. Deze leerling van Barend Cornelis Koekkoek maakte in zijn woonplaats Brussel talloze romantische landschappen. Hierin verbeeldde hij de nietigheid van de mens ten opzichte van de natuur, bijvoorbeeld door de ruïnes die hij schilderde. Zo is er in de tentoonstelling het fraaie voorbeeld te zien van de ruïne van het Valkhof uit Nijmegen.

Jan Theodoor Kruseman (1835 – 1895) ambieerde aanvankelijk een carrière op zee, maar al na zijn eerste reis besloot hij dat hij de zee liever tot onderwerp van zijn kunst koos. Van het kleine verfijnde oeuvre dat van deze kunstenaar bewaard is, vormt Gezicht op Dover een goed voorbeeld.

Hendrik Dirk Kruseman van Elten (1829 – 1904) is een van de eerste Nederlandse kunstenaars die in Amerika furore maakte. Hij had zijn atelier in het beroemde Tenth Street Studio Building, waar ook coryfeeën als Winslow Homer en Frederic Church werkten. Hendrik Dirk vervaardigde vooral landschappen, in olieverf, aquarel en in ets. Deze laatste soms op uitzonderlijk groot formaat. Hij schonk een omvangrijke collectie van zijn werken aan Stedelijk Museum Alkmaar, zijn geboorte stad. Voor het eerst zal een groot deel hiervan te zien zijn op een Nederlandse tentoonstelling.

De tentoonstelling Kruseman – Kunstbroeders uit de romantiek loopt van 18 april tot en met 2 augustus 2015.

Boek bij de tentoonstelling: Kunstbroeders uit de Romantiek

Rustend meisje, Jan Adam Kruseman (SMA)
Rustend meisje, Jan Adam Kruseman (SMA)
×