Dark
Light

Nieuw particulier fonds voor Rijksmuseum

Auteur:
1 minuut leestijd
I.Q. van Regteren Altena (1899-1980)
I.Q. van Regteren Altena (1899-1980)

De familie Van Regteren Altena heeft bij het Rijksmuseum een nieuw Fonds op Naam gesticht, het I.Q. van Regteren Altena Fonds. Het rendement van dit fonds wordt gebruikt voor het aankopen van tekeningen en aquarellen van Hollandse en Vlaamse kunstenaars.

Het I.Q. van Regteren Altena Fonds is gesticht door de kinderen en kleinkinderen ter herinnering aan professor I.Q. van Regteren Altena (1899-1980), groot kenner van de tekenkunst, in het bijzonder die van Jacques de Gheyn II (1565-1629).

Van Regteren Altena was hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (1937-1969) en directeur van het Rijksprentenkabinet, het huidige prentenkabinet van het Rijksmuseum (1948-1962). Het nieuwe Fonds op Naam heeft als doelstelling aankopen van tekeningen en aquarellen door Hollandse en Vlaamse kunstenaars tot 1899 – geboortejaar van Van Regteren Altena – mogelijk te maken.

De schenking vloeit voort uit de langdurige, hechte band van het Rijksmuseum met de familie Van Regteren Altena. Zo had het Rijksmuseum lange tijd de door I.Q.van Regteren Altena bijeengebrachte collectie tekeningen in beheer en ontving het Rijksmuseum al eerder schenkingen uit die collectie.

In 1981, na het overlijden van de verzamelaar, werd een groep Italiaanse tekeningen aan het museum gelegateerd en eerder dit jaar werd een groep van 69 tekeningen van negentiende-eeuwse Nederlandse kunstenaars in Italië aan het museum geschonken.

Het Rijksmuseum telt momenteel 120 Fondsen op Naam, gelabelde schenkingen met elk met een eigen naam en doelstelling.

×