Dark
Light

Nieuwe geschiedenisboeken (week 27) – 2017

Amerikaanse geschiedenis, pop, heksen en exotische dieren
Auteur:
3 minuten leestijd
geschiedenisboeken

Wekelijks verschijnen er nieuwe geschiedenisboeken. Van lijvige studies tot publieksboeken en van naslagwerken tot historische strips. Op Historiek plaatsen we veel voorpublicaties en we bespreken zoveel mogelijk titels, maar alles bespreken is ondoenlijk. Daarom hebben we de rubriek ‘signalementen’. Hier plaatsen we wekelijks een bericht met daarin recent verschenen en besproken titels.

<<< Signalementen week 26 | Signalementen week 28 & 29 >>>

Selectie week 27

De opstand van de natuurDe opstand van de natuur De Bezige Bij – € 29.99

Aan het einde van de zestiende eeuw werd Europa getroffen door een ‘kleine ijstijd’, die duurde tot het begin van de achttiende eeuw. De gemiddelde temperatuur daalde enkele graden, de winters werden koud en lang, rivieren en meren bevroren en de zomers waren onstuimig, met extreme stormen en onweer. Het agrarische, feodale fundament van Europa brokkelde af en er ontstonden nieuwe vormen van economische activiteit in de steden. En met de opkomst van de stedelijke, industriële samenleving kwam ook een nieuwe vorm van denken op: de verlichting.
Voorpublicatie: De Kleine IJstijd (1570-1700)
Meer informatie / bestellen

Exotische dieren in historisch AmsterdamExotische dieren in historisch Amsterdam AUP – € 24.99

In de zeventiende en achttiende eeuw vormde Amsterdam het hart van de handel in exotische dieren. Leeuwen, gieren, papegaaien, stekelvarkens… het was allemaal te zien bij de menagerie Blauw Jan aan de Kloveniersburgwal of in herberg De Witte Oliphant op de Botermarkt, nu het Rembrandtplein.
Bespreking: Exotische dieren in historisch Amsterdam
Voorpublicatie: Een ‘waterpaert’ op het Rembrandtplein (1700)
Meer informatie (+ video) / bestellen

Mondriaan. Uit de natuurMondriaan. Uit de natuur Athenaeum – € 24.99

Mondriaan werd in 1872 geboren in Amersfoort. Toen hij in 1944 in New York stierf, was hij een van de beroemdste kunstenaars van de westerse wereld. Hij schonk ons schitterende beelden van het Nederlandse platteland. Waardering voor de abstracte Mondriaan ontstond in Nederland moeizaam. Maar toen dat eenmaal gebeurde, was hij van ons. Kunsthistoricus Marcel van Ool neemt ons mee langs de plekken waar Mondriaan werkte en zoekt uit wat ‘Mondrianisering van het landschap’ betekent.
Meer informatie / bestellen

De Chomsky papersDe Chomsky papers Epo – € 24.95

Bijna vijftig jaar geleden schreef Noam Chomsky zijn eerste essay over de buitenlandpolitiek van de Verenigde Staten. Wat is er sindsdien veranderd? In De Chomsky Papers brengt hij alle draden van een half leven analyseren en studeren samen. Over het Amerikaanse primaat van de militaire interventie en de dwang om de enige wereldmacht te blijven. Over het eigenaardige zelfbeeld van de yankees (‘de good guys van de wereld!’) dat zelfs in het post-Obamatijdperk ongewijzigd zal blijven.
Meer informatie / bestellen

Heksen waan en vervolgingHeksen waan en vervolging Aspekt – € 18.95

In de Oudheid golden de vroedvrouwen (vroede = wijs) als vrouwen die over kennis beschikten van zowel anticonceptionele als vruchtafdrijvende middelen. De clerus beschouwde hun werk als strijdig met bijbel- en kerkleer: “met smart zult gij kinderen baren” zou niet alleen als straf voor Eva maar ook voor alle vrouwen gelden. De heksen, zoals de verloskundigen vanaf ongeveer 1500 werden genoemd, konden hun werk alleen doen met behulp van de duivel die als realiteit werd opgevat. Deze mening werd versterkt door pauselijke encyclieken en de propaganda van de jezuïeten waardoor tal van onschuldige vrouwen door verbranding, onthoofding of wurging om het leven werden gebracht.
Meer informatie / bestellen

Golden Earring in 50 songGolden Earring in 50 songs Nieuw Amsterdam – € 19.99

Dit is het verhaal van Nederlands popgroep nummer één. Hun eerste single ‘Please Go’ (1965) was meteen raak. Tientallen hits zouden volgen, vele daarvan werden klassiekers. Geen popgroep in Nederland heeft zo’n koninklijke staat van dienst als Golden Earring. In dit boek worden vijftig liedjes van Golden Earring voor het voetlicht gebracht. Per hoofdstuk wordt het verhaal verteld van hits als ‘Radar Love’, ‘Twilight Zone’ en ‘When The Lady Smiles’, maar ook van minder bekende nummers.
Meer informatie / bestellen

De Witte Dood  Een geschiedenis van de tuberculoseDe Witte Dood. Een geschiedenis van de tuberculose Aspekt – € 18.95

De witte dood gaat over een geschiedenis van de tuberculose in Nederland en in de wereld. Van alle besmettelijke ziekten waarmee de mensheid in haar bestaan werd geconfronteerd heeft de tuberculose vermoedelijk de meeste slachtoffers opgeëist. We lezen hoe epidemieën van pest, cholera, pokken en tyfus miljoenen in de dood meeslepen, maar zelden lezen we over tuberculose. Tuberculose was er namelijk altijd. Het aantal zieken en doden door tuberculose had de neiging toe te nemen in tijden van oorlog en/of hongersnood, maar ook in tijden van vrede en overvloed altijd aanwezig.
Meer informatie / bestellen

De dochter van de zijdekoopmanDe dochter van de zijdekoopman Prometheus – € 17.50

Frans-Indochina, 1952. Sinds het overlijden van haar moeder leeft de achttien jaar oude half Franse, half Vietnamese Nicole in de schaduw van haar knappe oudere zus Sylvie. Wanneer hun vader de leiding over het familiebedrijf, dat zich specialiseert in zijde, overdraagt aan Sylvie, krijgt Nicole een verwaarloosde zijdewinkel in de Vietnamese wijk van Hanoi. In dat gedeelte van de stad wemelt het echter van de strijdlustige rebellen, die koste wat het kost een einde willen maken aan de Franse overheersing. Voor de eerste keer in haar leven staat Nicole recht tegenover de corruptie van het koloniale bewind.
Meer informatie / bestellen

<<< Signalementen week 26 | Signalementen week 28 & 29 >>>

×