Dark
Light

Tenach – Hebreeuwse Bijbel

Betekenis en inhoud
Auteur:
1 minuut leestijd
Deel van de Tenach
Deel van de Tenach (CC0 - Pete unseth - wiki)

De Tenach (of Tanach / TNK) is de benaming voor de negenendertig boeken uit het Oude Testament, ofwel de Hebreeuwse Bijbel. Het woord is een zogeheten acroniem en wordt gevormd door de beginletters van de drie hoofddelen van de joodse bijbel, namelijk de Tora, Neviim en Ketoevim (Wet, Profeten en Geschriften). De indeling wijkt op sommige punten af van de christelijke bijbel.

Het eerste deel, ook wel bekend als de Pentateuch, bevat de vijf boeken van Mozes. Hoewel dit deel bekendstaat als ‘de wet’ bevat de Tora behalve wetten ook veel verhalen over de geschiedenis van het joodse volk. De Neviim is onderverdeeld in twee groepen: de vroege profeten (Jozua, Richteren, Samuël en Koningen) en de late profeten (Jesaja, Jeremia, Ezechiël en twaalf kleine profeten). Deze laatste twaalf profeten waren vroeger allemaal op één boekrol geschreven en werden daarom als één boek gerekend. Het laatste deel van de Tenach, de Ketoevim, bevat met name liederen, religieuze poëzie en wijsheidsliteratuur.

Tora

 • Beresjiet (Genesis)
 • Sjemot (Exodus)
 • Wajikra (Leviticus)
 • Bemidbar (Numeri)
 • Devariem (Deuteronomium)

Neviim of profeten

 • Jehosjoea‘ (Jozua)
 • Sjofetiem (Richteren)
 • Sjemoeël 1 (1 Samuel)
 • Sjemoeël 2 (2 Samuel)
 • Melachiem 1 (1 Koningen)
 • Melachiem 2 (2 Koningen)
 • Jesja‘jahoe (Jesaja)
 • Jirmejahoe (Jeremia)
 • Jechezkel (Ezechiël)
 • Hosjea‘ (Hosea)
 • Joël (Joël)
 • Amos (Amos)
 • ‘Ovadja (Obadja)
 • Jona (Jona)
 • Micha (Micha)
 • Nachoem (Nahum)
 • Chavakoek (Habakuk)
 • Tsefanja (Zefanja)
 • Chaggai (Haggai)
 • Zecharja (Zacharia)
 • Mal’achim (Maleachi)

Neviim of profeten

 • Tehilim (Psalmen)
 • Misjlee (Spreuken)
 • Iov (Job)
 • Sjier Hasjiriem (Hooglied)
 • Roet (Ruth)
 • Echa (Klaagliederen)
 • Kohelet (Prediker)
 • Ester (Ester)
 • Daniël (Daniël)
 • Ezra (Ezra)
 • Nechemja (Nehemia)
 • Divree Hajamiem 1 (1 Kronieken)
 • Divree Hajamiem 2 (2 Kronieken)

Hoe oud is de Tenach?

Omdat de boeken van de Tenach niet gelijktijdig zijn geschreven, is het moeilijk om precies antwoord te geven op die vraag. Onderdelen van de oudste boeken gaan vermoedelijk terug op mondelinge tradities uit het tweede en eerste millennium voor Christus. De jongste boeken zouden zijn geschreven na de zogeheten Babylonische ballingschap, tussen circa 538 en 100 voor Christus.

Bronnen

-https://www.britannica.com/topic/Tanakh
-https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/o/oude-testament
-Encyclopedie van de bijbel – Joop Waldram
×