Dark
Light

Tentoonstelling troonswisseling Koninklijk Huisarchief

Auteur:
1 minuut leestijd

Naar aanleiding van de komende troonswisseling is op de website van het Koninklijk Huis de komende tijd een digitale tentoonstelling te zien van objecten die gerelateerd zijn aan de troonswisseling.

Koning Willem I
Op dit moment zijn er nog maar twee objecten te bekijken. Tot 30 april, de dag waarop de troonswisseling plaatsvindt, worden er echter geregeld nieuwe beelden geplaatst, aangevuld met een omschrijving van hun historische rol of betekenis.

Het Koninklijk Huisarchief toont met deze tentoonstelling attributen die traditiegetrouw een rol spelen tijdens de inhuldigingsceremonie. Voorbeelden zijn de koningsmantel en de regalia. De tentoonstelling begint met foto’s van de regalia (of rijksinsigniën). De kroon, de rijksappel, de scepter, het rijkszwaard en de rijksstandaard staan symbool voor de soevereiniteit van het “Koninkrijk der Nederlanden en Koninklijke waardigheid” en zijn daarmee onlosmakelijk verbonden met het Koningschap.

Daarnaast zijn er straks schilderijen, tekeningen en foto’s te zien rondom de inhuldigingen van koning Willem II in 1840, koningin Wilhelmina in 1898, koningin Juliana in 1948 en koningin Beatrix in 1980. Ook zijn er foto’s te zien van huldeblijken en geschenken die de verschillende staatshoofden hebben ontvangen en van de kleding die de koningen, koninginnen en hun familieleden tijdens de inhuldiging hebben gedragen.

Het oudste beeld van de tentoonstelling betreft een gekleurde prent van de opening van de Staten-Generaal in Brussel door koning Willem I op de dag van zijn inhuldiging in 1815. Een van meest recente beelden betreft een groepsportret van een deel van de koninklijke familie op 30 april 1980, de dag van de inhuldiging van koningin Beatrix.

×