Onverwachte combinaties in Mauritshuis

Het Mauritshuis in Den Haag presenteert komend najaar topstukken van kunstenaars als Van Gogh, Monet en Dalí naast werken van zeventiende-eeuwse Hollandse meesters als Rembrandt, Vermeer, Steen en Hals. In de tentoonstelling, getiteld Moderne meesters te gast, presenteert het museum verrassende schilderijenparen, één in iedere zaal van het museum. Het

Muziekinstrumentenmuseum in Brussel

Ofschoon reeds opgericht in 1887 als een afdeling van het Koninklijk Muziekconservatorium vond het museum gedurende lange tijd nooit echt een geschikt onderkomen.