De VOC op weg naar de Groot-Mogol

Om goede handelsrelaties te onderhouden met de Groot-Mogol, die heerste over het huidige India, werden er belangrijke mannen naar het gebied gestuurd.

Het ‘grote verhaal’ van de VOC

Je kunt de VOC ook, anders dan door een morele bril die vooral iets zegt over de eigen tijd, bezien op een meer esthetische manier: als een groot en afgerond verhaal uit ons gezamenlijk verleden. Een verhaal als een baboesjka-pop, waarin het buitenste omhulsel weer een andere pop bevat, die

Europese prijs voor Westfries Museum

Het Westfries Museum in Hoorn heeft een Cultural Heritage/Europa Nostra Award 2014 in de wacht gesleept. Het museum krijgt de Europese prijs voor het project ‘De zaak Coen’.

‘Geef Jan Pieterszoon Coen standbeeld en staatsbegrafenis’

Het Comité Vrienden van Coen (CVC) wil dat er in de Indonesische hoofdstad Jakarta weer een standbeeld van VOC-medewerker Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) wordt geplaatst. Het comité is daarvoor op internet onlangs een petitie gestart. De leden van het comité vinden ook dat de VOC-medewerker alsnog een staatsbegrafenis moet krijgen.

De val van VOC-handelspost Formosa

Wat in 1622 begon als een groot idee van Jan Pieterszoon Coen om het handelsnetwerk van de VOC aan de kust van China uit te breiden eindigde vruchteloos op 1 februari 1662 met de overgave van kasteel Zeelandia op Formosa (tegenwoordig Taiwan).

Petitie tegen standbeeld Jan Pieterszoon Coen

Twee inwoners van Hoorn vinden dat het standbeeld van de bekende VOC-medewerker Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) niet teruggeplaatst moet worden op zijn sokkel en zijn daarom een petitie gestart. Enkele weken geleden viel het beeld nadat een kraanwagen er tegenaan was gebotst.

De Coentunnel bij Amsterdam

De Coentunnel is een tunnel van 1283 lengte (587 overdekt) die de Zaanstreek verbindt met Amsterdam-West. Hij loopt onder het Noordzeekanaal door en maakt onderdeel uit van de snelweg A10.