Geschiedeniswinkel - Duizenden geschiedenisboeken

Jan Pieterszoon Coen

Jan Pieterszoon Coen, beruchte medewerker van de Vereenigde Oostindische Compagnie. Was vanaf 1617 gouverneur-generaal over alle bezittingen van de VOC buiten de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Zijn lijfspreuk was

Dispereert niet, ontziet uw vijanden niet, want God is met ons.

Hoofdartikel: Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) – Stichter van Batavia

Laatste artikelen:


Het ‘grote verhaal’ van de VOC

Je kunt de VOC ook, anders dan door een morele bril die vooral iets zegt over de eigen tijd, bezien op een meer esthetische manier: als een groot en afgerond verhaal uit ons gezamenlijk verleden. Een verhaal als een baboesjka-pop, waarin het buitenste omhulsel weer een andere pop bevat, die óók weer een andere in zich bergt. Want de grove buitenkant van de jacht op profijt droeg in zich de minder materialistische drang naar kennis en nieuwe horizonten.