Dark
Light

Videos over Byblos- Pagina 2

De dichtgeslibde zuidelijke haven van Byblos

De haven van Byblos

Byblos is interessant omdat het feitelijk de eerste wereldhaven is. Dankzij de rivier de Adonis was het eenvoudig cederhout uit de Libanonbergen naar de kust te brengen.
De waterval bij Afqa.

Adonis: mythe en rivier

De naam Adonis is onmiskenbaar Semitisch – Adon betekent zoiets als “heer” – maar over de oudste, Fenicische mythe valt weinig te weten.
Chalcolithische amuletten (Nationaal Museum, Beiroet)

Byblos in het Chalcolithicum

Pas na ongeveer 3500 v.Chr. deed metaalgebruik in Byblos zijn intree. En dan vooral zilver. Dat duidt op een vorm van ruilhandel, want de dichtstbijzijnde ader is 300 kilometer ten noorden van de nederzetting.