Royal African Company

De Royal African Company (RAC, 1672-1752) was een overzeese Britse handelscompagnie die voornamelijk actief was in de Britse vaart, handel en slavernij op Afrika. Een korte geschiedenis van deze handelscompagnie.

ABC-eilanden – Betekenis, herkomst & geschiedenis

De term ABC-eilanden is een term die wel eens valt als het over de koloniale geschiedenis of de Benedenwindse Eilanden van de Kleine Antillen gaat. Maar wat is precies de betekenis en herkomst van de term ABC-eilanden?

Compagnie d’Orient (1664-1769)

De Compagnie d'Orient is een overzeese handelscompagnie, die in 1664 werd opgericht en beschouwd kan worden als de Franse tegenhanger van de Nederlandse Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).

Trans-Atlantische driehoekshandel

Onder de driehoekshandel wordt de driehoeksvaart van onder meer de West-Indische Compagnie verstaan, die in de zeventiende en achttiende eeuw plaatsvond tussen de Nederlandse Republiek, West-Afrika en Noord- en Zuid-Amerika.

West-Indische Compagnie

De West-Indische Compagnie had in de 17e en 18e eeuw het staatsmonopolie op handel en scheepvaart op Amerika en West-Afrika.

Vierhonderd jaar Noordse Compagnie

Hoewel de Noordse Compagnie slechts 28 jaar bestond, in 1642 kwam er geen verlenging van de alleenhandel en ging de compagnie door concurrentie ten onder, had het bedrijf veel invloed op de latere Nederlandse walvisvangst.

Scheepsschrijvers op oorlogsschepen in de 17e en 18e eeuw

De schrijver werd naast contactpersoon steeds meer een waakhond. Zo bepaalde een regeling uit 1643 – een sterk uitgebreide versie van een instructie uit 1629 – dat schrijvers naast het registeren van alle producten die aan en van boord gingen, ook elk kanonsschot dienden te noteren.

De drogredeneringen van Piet Emmer

In een rammelend stuk reageert Piet Emmer op mijn blog op Historiek over hoe de slavernij-achtergrond van Johan Maurits van Nassau-Siegen gewist is uit het PR- en educatieve materiaal van het gerenoveerde Mauritshuis.

Hoorcolleges over 150 jaar afschaffing slavernij

Op 1 juli 1863 schafte Nederland de slavenhandel af in Suriname en op de Nederlandse Antillen. Naar aanleiding daarvan brengt Veen Media, de uitgever van het Historisch Nieuwsblad, een mooi vierdelige reeks hoorcolleges uit over het fenomeen slavernij. Vier experts vertellen het dramatische verhaal van tweeënhalve eeuw menselijke uitbuiting. De