Dark
Light

Vaticaan exposeert stukken uit Geheime Archieven

Auteur:
2 minuten leestijd

Afb: Vaticaan
Het Vaticaan stelt de komende maanden honderd documenten uit de zogenaamde Geheime Archieven tentoon. De tentoonstelling, getiteld Lux in Arcana (Licht op Geheimen), loopt tot 9 september.

Het Vaticaan toont de documenten in de Romeinse Capitolijnse Musea. De documenten dateren uit de achtste eeuw tot en met de Tweede Wereldoorlog. Aan het begin van de tentoonstelling stuit de bezoeker direct op de geprojecteerde handtekening van Galileo Galilei (1564-1642),de Italiaanse natuur- en sterrenkundige die in conflict kwam met de Katholieke Kerk vanwege zijn theorie van het Heliocentrisme. Hierin stelde hij, tot de frustratie van de Kerk, dat de aarde draait om de zon en niet andersom.

In 1616 werd Galilei door de Inquisitie veroordeeld voor ketterij en geloofsdwaling. In de tentoonstelling worden in een glazen vitrine enkele originele processtukken getoond.

Ook te zien is bijvoorbeeld het Edict van Worms (1521), waarmee Keizer Karel V de reformator Maarten Luther in de ban deed.

Een ander historisch document dat getoond wordt is de brief aan paus Clemens XII waarin gevraagd wordt het huwelijk tussen de Britse koning Hendrik VIII (1491-1547) en Catharina van Aragon nietig te verklaren. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren, maar slechts één daarvan bleef leven: Maria Tudor. De koning wilde graag een mannelijke troonopvolger en vroeg daarom in 1534 om nietigverklaring van zijn huwelijk. De paus weigerde en die weigering zorgde er voor dat Hendrik VIII definitief brak met Rome en de Anglicaanse Kerk werd geboren.


Kopie van de brief van Henrik VIII aan de paus

Nederlandse documenten

In de tentoonstelling wordt ook aandacht besteed aan twee Nederlanders. Zo is er een brief te zien uit 1525 van de hand van Desiderius Erasmus (ca. 1466-1536). In deze brief laat de humanist weten het te betreuren dat Maarten Luther is geëxcommuniceerd. Hierover schrijft Erasmus:

Ik zou niet willen dat het ene kwaad met het andere wordt bestreden.

Daarnaast wordt er een document getoond over Edith Stein (1891-1942), een Joods-Duitse filosofe. Stein was aanvankelijk atheïste maar ze bekeerde zich in 1922 tot het katholicisme. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vond ze samen met haar zus onderdak in een klooster in het Limburgse Echt. In de zomer van 1942 werd ze vanwege haar Joodse afkomst opgepakt en naar Auschwitz gedeporteerd. Ze kwam daar in de gaskamers om het leven.

In 1998 werd Edith Stein door paus Johannes Paulus II heilig verklaard. De paus noemde haar toen een Dochter van Israël en trouwe Dochter van de Kerk.

×