Dark
Light

Zwarte soldaat tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (ca. 1863)

Auteur:
1 minuut leestijd
Zwarte soldaat tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (ca. 1863)
Zwarte soldaat tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (ca. 1863)

Zeldzame foto van een Afro-Amerikaanse soldaat die tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) vocht voor de Noordelijke staten. Op de foto zijn ook zijn vrouw en vermoedelijk twee van zijn kinderen te zien.

Emancipatieproclamatie
Emancipatieproclamatie
Hoewel zwarte Amerikanen al meevochten tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog van 1775-1783 werd er in 1792 een federale wet aangenomen die het zwarte mannen verbood toe te treden tot het Amerikaanse leger. Tijdens de burgeroorlog werd deze wet aangepast. President Abraham Lincoln had hier verschillende redenen voor: hij had te kampen met een tekort aan blanke vrijwilligers en daarnaast vluchtten er steeds meer voormalige slaven vanuit het zuiden naar het noorden.

Verschillende legerleiders hadden wel aangegeven dat vrijgemaakte slaven wat hen betreft dienst mochten doen in hun leger, maar dat stuitte toen nog op veel verzet.

Op 17 juli 1862 werd de Tweede Confiscation Act aangenomen die verklaarde dat slaven van landverraders vrij zouden zijn. Vijf dagen later presenteerde Lincoln zijn eerste versie van de Emancipatieverklaring, waarin hij uiteindelijk bekend zou maken dat in totaal drie miljoen slaven de vrijheid zouden krijgen. Een beslissend moment in de Amerikaanse Burgeroorlog.

Zwarte soldaat tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (ca. 1863)
Zwarte soldaat tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (ca. 1863)

Door deze ontwikkelingen traden steeds meer vrije zwarten toe tot het leger van de Unie. Rond het eind van de Amerikaanse Burgeroorlog telde het leger naar schatting 179.000 zwarten. Het totale landleger van de Unie telde toen zo´n 1.556.000 manschappen.

Overzicht van Boeken over de Amerikaanse geschiedenis

×