Alaska

Vlag van Alaska
Vlag van Alaska

Verreweg de grootste staat van de VS. De staat heeft een oppervlakte van 1.481.347 km² en als bijnaam The Last Frontier wat De laatste grens betekent. De grootste staat van Amerika is ook het dunstbevolkt. Er wonen gemiddels ongeveer 0,4 inwoners per km². Hoofstad van Alaska is Juneau.

Amerika kocht Alaska op 9 april 1867 van Rusland voor een bedrag van $7.200.072. De officiële overdracht vond plaats op 18 oktober dat jaar. Sinds die tijd wordt ieder jaar op die datum feest gevierd in Alaska onder de naam Alaska Day. Later bleek dat het bedrag dat Amerika betaalde voor de staat een schijntje was. Alaska herbergt namelijk hulpbronnen als goud, steenkool en olie en was daarmee zijn geld dubbel en dwars waard. Verschillende historici menen dat de Koude Oorlog heel anders zou zijn verlopen als Rusland op dat moment nog in bezit was geweest van Alaska, omdat dat land dan een strategisch bruggenhoofd had gehad in Noord-Amerika.Eskimos
Bekend is dat Alaska ongeveer 12.000 jaar geleden bevolkt werd door Eskimovolken zals de Yupik en de Inuit. Ook verschillende indianenstammen vestigden zich in het gebied. Europeanen zetten voor zover bekend voor het eerst voet op Alaska in 1741. De Deens-Russische ontdekkingsreiziger Vitus Bering. Tijdens deze expeditie zette Bering onder meer voet het Kayakeiland, een eiland voor de kust van Alaska. De ontdekkingsreiziger stierf tijdens deze expeditie op een ander eiland van Alaska dat nadien naar hem vernoemd werd: Beringeiland. De zee tussen Rusland en Alaska, de Beringstraat, werd later ook naar hem vernoemd.

De staat Alaska in het rood gemarkeerd
De staat Alaska in het rood gemarkeerd

- advertentie -

Link:

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Meer van dit soort berichten? Like ons dan!

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier