De Poolse oorlog (1939) – Freischärler en Blitzpogrome

De Tweede Wereldoorlog begon in 1939 met de Duitse bezetting van Polen. In zijn recent verschenen boek De Poolse oorlog staat historicus Perry Pierik uitgebreid stil bij deze belangrijke gebeurtenis. Hij maakt daarbij gebruik van nieuwe informatie, voortgekomen uit de ontsluiting van Russische archieven die onder meer onbekende (Duitse) bronnen

Ruslandveldtocht 1941

Toen de meldingen over de Sovjetverliezen bij de slag rond Wjasma-Brjansk binnenkwamen (meer dan 600.000 man verliezen) jubelde perschef Otto Dietrich al dat nazi-Duitsland de oorlog had gewonnen.

Kommandostab Reichsführer-SS: oorlogsmisdaden en genocide

Nog altijd worstelt de geschiedschrijving met de Holocaust. Ook in Oost-Europa is er nog veel onduidelijkheid over talloze zaken. Een van de vragen is of en in hoeverre ook de Waffen-SS betrokken was bij oorlogsmisdaden in Oost-Europa. Volgens sommigen was de Waffen-SS bovenal een gewone militaire organisatie die verwikkeld raakte

‘Hitler is als politiek denker langdurig onderschat’

In 1999 publiceerde schrijver en uitgever Perry Pierik zijn werk De geopolitiek van het Derde Rijk. In dit boek staat hij stil bij de geestelijke wortels van Hitlers veroveringstocht naar het Oosten. Want binnen de ideologie van het nazisme draaide het niet alleen om de vernietiging van de Joodse gemeenschap.