/

‘Hitler is als politiek denker langdurig onderschat’

In 1999 publiceerde schrijver en uitgever Perry Pierik zijn werk De geopolitiek van het Derde Rijk. In dit boek staat hij stil bij de geestelijke wortels van Hitlers veroveringstocht naar het Oosten. Want binnen de ideologie van het nazisme draaide het niet alleen om de vernietiging van de Joodse gemeenschap. Er werd ook gestreefd naar meer Lebensraum. In zijn boek

De geopolitiek van het Derde Rijk