BHIC zet 22.000 resoluties Raad van State online

Een van de resolutieboeken – Foto: BHIC
Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft maandag 22.000 resoluties van de Raad van State online gezet. Het gaat om resoluties uit de periode 1629-1713. De doorzoekbaarheid van deze bron is te danken aan archiefonderzoeker Henk Beijers, die vaak in de studiezaal van het BHIC te vinden is om interessante archieven voor het publiek toegankelijk te maken.

De Raad van State was tijdens de Republiek het uitvoerend orgaan van de Staten-Generaal.


Alle besluiten die op de zittingen van de Raad van State werden genomen, werden vastgelegd in resoluties. Het BHIC in Den Bosch beschikt over een bijna complete serie in het net geschreven resoluties van de Raad van State (1584-1795).

- advertentie -

Vanaf nu zijn op de website van het informatiecentrum samenvattingen van de resoluties over de jaren 1629-1713 te doorzoeken. Het gaat daarbij om een selectie, namelijk alleen om resoluties die de Meierij van ‘s-Hertogenbosch betreffen. Over de jaren 1704-1713 is wel een eenvoudige index op persoons-, plaats- en zaaknamen te doorzoeken die álle resoluties betreft, dus níet alleen resoluties die de Meierij betreffen.

Het BHIC:

De resolutieboeken van de Raad van State vormen een rijke bron voor onderzoekers. Ze geven veel informatie over bijvoorbeeld alle vestingsteden met forten en schansen in den lande van noord naar zuid van Bourtange naar Sluis in Zeeuws-Vlaanderen, militaire functionarissen van soldaat tot generaal, ingenieurs, aannemers en opzichters van vestingwerken, kerkelijke functionarissen als predikanten en roomse geestelijken uit die periode en rekesten van regenten van afzonderlijke plaatsen.

Daarnaast is er onder meer informatie in te vinden over buitenlandse betrekkingen en activiteiten van rentmeesters van geestelijke goederen of rentmeesters van bepaalde geestelijke instellingen als gasthuizen.

Genealogen en andere belangstellenden kunnen de korte samenvattingen van de resoluties over de jaren 1629 -1713 doorzoeken via www.bhic.nl/akten (klik daarna rechts op het scherm op ‘Raad van State’).

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: