Mens en Relatie

Bijbel van Anjou tentoongesteld in Leuven

Pagina uit de Bijbel van Anjou
De beroemde veertiende-eeuwse Bijbel van Anjou is tot begin december te zien in MuseumM in Leuven. Het is voor het eerst dat de bijbel wordt tentoongesteld.

- ad -

Afbeelding uit de Bijbel van Anjou
De bijbel is het pronkstuk van de vrijdag geopende tentoonstelling Bijbel van Anjou – een koninklijk handschrift ontsluierd in MuseumM in Leuven. De Bijbel van Anjou, ook wel Bible Angevine, werd rond 1340 gemaakt aan het hof van Robert van Napels (1277-1343), beter bekend als Robert I van Anjou. Robert van Anjou liet de bijbel maken als kado aan zijn dochter en opvolgster Johanna I van Napels (1326-1382). Aan het kunstwerk werkten verschillende kunstenaars mee, waaronder Christophorus Orimina. Rond 1509 belandde het boek op Brabantse bodem. Het waardevolle religieuze boek is eigendom van de Belgische katholieke kerk en wordt bewaard in de kluis van de Maurits Sabbebibliotheekvan de faculteit Godgeleerdheid van de Leuvense universiteit.

De bijbel is bekend om zijn meer dan honderd miniaturen. Deze miniaturen worden in Leuven voor het eerst en, zo maakt het museum duidelijk, ook voor het laatst, te zien voor het grote publiek. Voor de tentoonstelling zijn de kostbare perkamenten folio´s van de Bijbel voorzichtig losgemaakt. Na de tentoonstelling worden al deze pagina´s weer ingebonden en wordt de Bijbel weer naar de kluis van de Maurits Sabbebibliotheek overgebracht.

Op 10 maart 2008 werd de Bijbel opgenomen in de lijst van het roerend erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap. Datzelfde jaar startte een grootscheeps project rond de studie, conservatie en ontsluiting van het boek.

- advertentie-

- ad -
- advertentie -

Hoewel de Bijbel na december weer veilig opgeborgen wordt, kunnen geïnteresseerden dan nog wel de verschillende miniaturen van de bijbel bekijken. Alle miniaturen zijn namelijk gedigitaliseerd en te bekijken op internet. De tentoonstelling Bijbel van Anjou – een koninklijk handschrift ontsluierd loopt van 17 september tot en met 5 december 2010.

Overzicht van boeken over religeuze geschiedenis


Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister


Uit het archief:

Meer tips ➱