/

Charles George Gordon (1833-1885) en de strijd om Khartoum

Tegen het einde van de negentiende eeuw, een periode waarin de meeste Europese mogendheden elkaar de macht betwistten in Afrika, vond in Soedan een dramatische gebeurtenis plaats die niet alleen het leven eiste aan duizenden burgers maar ook aan de in die tijd tot de verbeelding sprekende Britse generaal “Gordon Pasja”.

//

De Afrikaanse martelaren

Het christendom is ontstaan in Judea, de gelovigen kregen hun naam in Syrië en de nieuwe religie ontwikkelde zijn eigen ideeën in Egypte en Anatolië. Later ook op andere plekken natuurlijk, maar het kan nooit kwaad te benadrukken dat West-Europa in de geschiedenis van het vroegste christendom marginaal is. Eerst moest er een Latijnse literatuur ontstaan en de eerste bij

///

De Nubische koningen van Egypte

Nubië, Kush en Napata: de drie namen verwijzen naar enkele steden bij het vierde cataract in de Nijl. Zeg maar noordelijk Soedan. Omdat hier goud werd gewonnen, hadden de Egyptenaren er ruimhartig belangstelling voor. De koningen van de Achttiende Dynastie plaatsten het zelfs onder rechtstreeks bestuur. Weliswaar werd het later weer onafhankelijk, maar de handel tussen het zuidelijke goudland en Egypte ging