Dark
Light

WOII-bio's- Pagina 5

Biografieën van kopstukken uit de Tweede Wereldoorlog. Van Adolf Hitler tot Joseph Goebbels en Winston Churchill tot Anne Frank.

Victor Henri Rutgers (Publiek Domein - wiki)

Victor Henri Rutgers (1877-1945) – Politicus en verzetsstrijder

“Men kan niet vergen dat iedereen een held is.” Met deze woorden illustreerde domineeszoon Victor Henri Rutgers (1877-1945) dat trouw en beginselvastheid voor hem zwaarder wogen dan eer en roem. Ooit gekenschetst als de ‘grandseigneur van gereformeerde huize’, was hij gedurende de eerste twee bezettingsjaren rector magnificus van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Om contact te leggen met de regering