//

Johann Sebastian Bach en de eerste gezichtsreconstructie

De Duitse componist Johann Sebastian Bach (1685-1750) heeft als één van de grootste en meest invloedrijke Europese componisten terecht een ereplaats gekregen in elke muziekencyclopedie. Vreemd genoeg vermeldt niet één van deze werken dat hij, weliswaar postuum, een belangrijke bijdrage leverde aan de forensische wetenschap...

De botten van Bach. Een cultuurgeschiedenis van de menselijke schedel – Jan Huijbrechts
1
/

Het bevroren kerkhof. Zeeland na de ramp

Capelle. Zelfs met de ogen gesloten kun je er de huidige tijd voelen; de tijd van ná de ramp. Het is het geluid dat het verschil maakt, of beter gezegd: de afwezigheid ervan. Het geluid van een levend gehucht versus dat van een bevroren gehucht, met daartussen de harde grenslijn die Watersnoodramp heet.

Een nieuwe tijd – Corine Nijenhuis
//

De ‘Liga der Groten’, een verbond van hoge edelen

Samen met de graaf van Horne vormden Willem van Oranje en de graaf van Egmont een driemanschap dat in het geweer kwam tegen de dominante kardinaal Granvelle. Rond deze drie verzamelde zich een groep hoge edelen, de ‘Liga der Groten’, die niet gelukkig waren met de kardinaal en het door hem gedomineerde beleid in de Nederlanden.

Opstand in de Nederlanden – Arnout van Cruyningen
///

De menselijke zoo van Tervuren

Op de wereldexpo van 1897 wil koning Leopold II de publieke opinie in Europa en eventuele investeerders charmeren voor zijn privékolonie in Afrika door een ‘mensentuin’ in te richten in Tervuren, een ‘zoo humain’. 267 Congolezen zijn onder dwang uit hun omgeving geplukt en naar België gebracht.

Het verhaal van Vlaanderen – Harry De Paepe
3
/

Het Ardennenoffensief door Duitse ogen

In een laatste wanhoopspoging de geallieerde opmars te stoppen, slaagde het Duitse leger er eind 1944 in de vijand te overrompelen. Gedekt door het strenge winterweer waardoor de geallieerden geen gebruik konden maken van hun superioriteit in de lucht – een dichte mist hield hun vliegtuigen aan de grond – vielen drie Duitse legers in de Ardennen aan.

Hitlers winter – Anthony Tucker-Jones
//

Mahatma Gandhi en de ‘Satyagraha’ filosofie

Het begrip ‘geweldloosheid’ is terug te vinden in alle Indische religies, maar Gandhi deed iets nieuws. Hij vond het middel niet alleen toepasbaar op het individu, maar ook op het sociaal-politieke domein. Dat was voor het eerst in de geschiedenis. Het bijzondere daarbij was dat de tegenstander niet als een ‘vijand’ werd gezien, maar als iemand die een gelijk belang

Gandhi. Activist en spiritueel leider – Elisabeth Bax
/

Antieke auteurs over de Feniciërs

Homerus’ Ilias is een van de eerste schriftelijke beschrijvingen van Griekse contacten met de Feniciërs, maritieme ontdekkingsreizigers en bedreven ambachtslieden. Homerus heeft het over elegante gewaden uit Sidon en een prachtige zilveren mengschaal, ‘een kunstwerk’ dat door Feniciërs uit Sidon is meegenomen.

‘Knabbelaars aan andermans goederen’ en ‘niet vies van leugentjes’
/

Afrikaanse macht: de ghana’s en de Fatimiyya

Het begon diep in de woestijn. In 905, toen Abd al-Rahman III nog maar een jongetje was, riep Said bin Husain, 35 jaar oud, zichzelf uit tot de Mahdi – de Gekozene, Gods vertegenwoordiger op aarde – in de afgelegen Marokkaanse oase Sijilmasa.

De wereld, een familiegeschiedenis – Simon Montefiore
///

Zelf jagen-verzamelen: iets lekkers maken van eikels

Als we rondkijken in de wereld blijken er veel volken te zijn voor wie de eikel basisvoedsel is of was. Volgens de Karuk, de vertellers van de mythe over de eikelmeisjes, waren eikels ooit zelfs ‘spirit people’, die speciaal naar de aarde waren gekomen om als voedsel te dienen voor de mensen. Eikels zijn namelijk eersteklas eten.

Steentijd in je eigen tijd – Dorothee Olthof & Diederik Pomstra