Dark
Light

Crematiekuilen Rotterdam 9000 jaar oud

Auteur:
1 minuut leestijd

Drie crematiegraven die enkele jaren geleden in Rotterdam werden gevonden, blijken ongeveer 9000 jaar oud te zijn. Het zijn daarmee de oudste graven die ooit in Nederland zijn gevonden, meldt de gemeente Rotterdam woensdag.

Foto: Gemeente Rotterdam
De crematiegraven werden in 2008 gevonden in de Rotterdamse wijk Beverwaard. Dit door archeologen van het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam (BOOR). Aanvankelijk dachten de onderzoekers dat de graven ongeveer 6500 jaar oud waren.

Een C14-onderzoek heeft nu echter aangetoond dat de crematiekuilen dateren uit de Midden-Steentijd (8000-3500 v. Chr).

Behalve menselijke resten werden er in de kuilen ook pijlpuntjes en een slijpsteen aangetroffen. Bijzonder is dat enkele werktuigen die gevonden werden, gemaakt zijn van ‘Wommersom’ kwartsiet, een steensoort die uit Belgie afkomstig is. Projectleider Patrick Ploegaert:

“Er zijn weinig graven bekend uit deze periode van de Steentijd en zeker niet van deze ouderdom. De crematieresten zijn onderzocht door specialisten. We weten in elk geval zeker dat er in elk graf één gecremeerd persoon is bijgezet, en dat dit niet tegelijkertijd heeft plaatsgevonden.”

Het oudste ooit in Nederland gevonden skelet is dat van een vrouw die Trijntje genoemd is. Haar graf werd gevonden voorafgaand aan de aanleg van de Betuweroute en is ongeveer zevenduizend jaar oud. De Rotterdamse crematiekuilen zijn dus een stuk ouder.

In de kuilen zijn resten van zeker drie mensen aangetroffen. Deze waren volgens de onderzoekers tussen de tien en veertig jaar oud. Van één van de overledenen staat vrijwel vast dat het om een vrouw gaat. Het geslacht van de anderen is niet meer te bepalen.

×