Dark
Light

Deel ‘Sailing Letters’ te bekijken op internet

Auteur:
1 minuut leestijd

Deel 'Sailing Letters' uit Londen toegankelijk op internet
‘Sailing Letter’
Duizenden brieven van 17e en 18e-eeuwse zee- en kooplieden bevinden zich in het gebouw van de Engelse National Archives in Londen. De brieven werden tijdens oorlogen buitgemaakt door de Engelsen. Een deel van de brieven is sinds kort te bekijken op de website van de Koninklijke Bibliotheek.

In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek heeft historicus Roelof van Gelder een half jaar gewerkt aan de inventarisatie van de honderden Engelse archiefdozen. Zijn conclusie: de dozen bevatten ruim 38.000 Nederlandse brieven die Engelse kapers in de zeventiende en achttiende eeuw veroverden op Nederlandse schepen.Een Nederlandse onderzoeker ontdekte in 1980 dat er in Londen een groot aantal Nederlandse brieven lagen. Op initiatief van de Koninklijke Bibliotheek werd in 2004 het project Sailing Letters gestart. Doel van het project is om het bestaan van de archiefschat onder de aandacht te brengen voor een groot publiek en deze toegankelijk maken voor onderzoekers. De bibliotheek werkt hierbij samen met het Nationaal Archief, de Rijksuniversiteit Leiden en de Samenwerkende Maritieme Fondsen.

De vondst van de brieven is onder meer voor historici zeer interessant. Er zijn namelijk maar weinig persoonlijke brieven van en aan Nederlandse zeelieden bewaard gebleven. Bestudering van de brieven kan onder meer veel informatie geven over de Nederlandse maritieme geschiedenis. Behalve brieven bevinden zich in het archief ook scheepsjournalen, aanbevelingsbrieven en ladingboekjes.

  • Website van het project Saling Letters

Uitgaven n.a.v. de Sailing Letters

×