Dark
Light

Dichter des vaderlands, 2005

2 minuten leestijd

Terwijl in de professionele drukkerijen de traditionele methoden om te drukken met losse loden letters en diverse soorten clichés voor illustraties verdrongen werden door de offsetdruk, was er in Nederland een groep enthousiaste amateurdrukkers die zich graag over de afgedankte letters en de persen ontfermden om zo de traditie voort te kunnen zetten.

unnamedAanvankelijk was er van de kant van de beroepsdrukkers veel argwaan. Persen moesten gesloopt en de letters omgesmolten, want men vreesde anders ongewenste concurrentie. Maar toen duidelijk werd dat deze angst onterecht was, is veel materiaal voor de amateurdrukkers beschikbaar gekomen.

In 1975 werd door een aantal van hen de Stichting Drukwerk in de Marge opgericht. Gedurende die veertig jaar werd er door margedrukkers regelmatig aan gezamenlijke drukprojecten gewerkt. Deze 39 projecten waren bestemd voor personen (verjaardagen/jubilea e.d.) of gewijd aan een gebeurtenis of een specifiek thema. Ook waren er projecten die `zomaar’ werden uitgevoerd door een min of meer vast groepje drukkers.

Enkele projecten werden gebundeld in een linnen of half perkamenten band. De meeste projecten werden echter verpakt in een speciale doos, waarvan de vorm uiteen kan lopen van een naaikistje, een grote letterstaaf tot een theezakje of platenkoffertje. Ook bij de thema’s is ook een grote variëteit te zien. Bij de natuurliefhebber was het thema `Groei & bloei’, bij een ander de liefde voor muziek. Maar het gebeurt ook wel dat de inhoud op een andere manier samenhangt. Heel bijzonder was ook Dichter des vaderlands. Toen Gerrit Komrij in 2005 zijn functie overdroeg aan Driek van Wissen maakten 31 drukkers een mooie doos waarin elk deel gewijd was aan een niet meer levende dichter die de functie had kunnen vervullen als die in zijn of haar tijd al bestaan had. Dat ging van Hadewych via Cats, Brederode, Bilderdijk, Tollens tot en met Lucebert.

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Stichting Drukwerk in de Marge is in Museum Meermanno van 12 mei tot en met 30 augustus 2015 een presentatie gewijd aan deze bijzondere drukprojecten.

~ Rickey Tax – Museum Meermanno

Museum Meermanno in Den Haag zet op Historiek iedere maand een interessant boek uit de eigen collectie in de schijnwerpers. Er wordt wisselend aandacht besteed aan de historische en moderne (v.a. 1850) collectie van het museum. Een overzicht van al geplaatste boeken is altijd op deze pagina te vinden.

×