Dark
Light

Eeuwenoud scheepswrak gevonden bij Kampen

Auteur:
1 minuut leestijd

Kampen in 1652, Blaeu
Rijkswaterstaat heeft in de IJssel bij Kampen een eeuwenoud scheepswrak gevonden. Deze week start een uitvoerig onderzoek.

De vondst werd vorig jaar al gedaan, maar nu zal het wrak dus uitgebreid onderzocht worden. Het vermoeden bestaat dat het om een zogenaamde Kogge uit de veertiende eeuw gaat. Het wrak is met een afmeting van twintig bij acht meter relatief groot en werd ontdekt tijdens een verkenning van de bodem met sonarapparatuur.

De IJssel was al vanaf de vroege middeleeuwen een bevaarbare rivier. Gedurende de Hanzetijd, die duurde van de dertiende tot en met de vijftiende eeuw, was de rivier daarom een druk bevaren vaarweg. Koggeschepen vaarden tussen de verschillende handelssteden. De schepen waren ontworpen om zowel op zee als op de rivier te varen.

Er worden niet vaak Koggeschepen uit de veertiende eeuw gevonden. Mocht het wrak bij Kampen inderdaad dat van een Kogge zijn, dan is het daarmee een heel bijzondere vondst. Tijdens de eerdere bodeminspectie werden er al scheepsbouwkundige kenmerken aangetroffen die kunnen duiden op een Kogge. Rijkswaterstaat:

“Zo blijkt uit een eerste verkenning uit 2011 dat er sprake is van een overnaadse huisconstructie die is afgedicht met gesinteld mosbreeuwsel. Deze kenmerken maken een datering uit de veertiende of vijftiende eeuw waarschijnlijk. De grote hoeveelheid steengoed en aardewerk dat bij het wrak is gevonden pas ook goed in deze periode.”

Het wrak ligt net buiten de huidige vaargeul van de IJssel, bij de ingang van de haven van Kampen. Rijkswaterstaat spreekt van een “mogelijke wereldontdekking”.

Lees ook: Het mysterie van de IJsselkogge

Afb: Rijkswaterstaat
×