Dark
Light

Grafmonument Maarten Tromp gerenoveerd

Auteur:
2 minuten leestijd
Praalgraf van Maarten Tromp in Delft (Bron afbeelding: Picasa Web)
Grafmonument van Maarten Tromp

De Rijksgebouwendienst heeft dinsdag het grafmonument van Maarten Tromp in de Nieuwe Kerk in Delft succesvol gelicht en verplaatst. De rijksdienst heeft dat bekendgemaakt.

Maarten Tromp
Het grafmonument van Tromp wordt de komende tijd gerenoveerd. De Rijksgebouwendienst gaf eind 2009 opdracht voor deze renovatie nadat delen van het monument naar beneden dreigden te vallen. De ijzeren verankering aan de muur en de verbindingen in het monument waren voor een groot deel weggeroest en de steen rond de verankeringen was gaan scheuren.

Het monument bleek zelfs vrijwel los van de muur te staan. Bovendien was het steenoppervlak op veel plaatsen afgebladderd en waren oorspronkelijk glanzend gepolijste delen dof geworden.

De schade is vooral veroorzaakt door vocht en zouten die via het fundament en het achterliggende muurwerk de verankering aantastten en het monument binnendrongen.

In opdracht van de Rijksgebouwendienst wordt het monument nu gedemonteerd zodat de muur en het basement behandeld kunnen worden. De beschadigde delen van het monument worden buiten de kerk geconserveerd. Alleen het beeld van Tromp en het monumentale hekwerk van het monument blijven tijdens de restauratie in de kerk achter.

Grafmonument van Maarten Tromp

Maarten Tromp (1598-1653) is een van de bekendste zeehelden uit de Nederlandse geschiedenis. Tromp boekt zijn grootste overwinning in de strijd tegen de Engelsen tijdens de Slag bij Sungels (ook wel: Battle of Dungeness) op 9 december 1652. Volgens de Britse overlevering zou Tromp na afloop van deze slag een bezem in zijn mast hebben gevangen om te illustreren dat hij de zee van zijn vijanden had schoongeveegd.

Maarten Tromp overleed op 10 augustus 1653 tijdens de Slag bij Ter Heijde. Een Engelse scherpschutter trof hem dodelijk in de borst. Tromp’s laatste woorden zouden zijn geweest:

Ik heb gedaan, houdt goeden moed

In opdracht van de Staten-Generaal werd er een grafmonument voor de zeeheld gemaakt. Het monument, dat is ontworpen door Pieter Post, werd in 1658 voltooid en wordt gesierd door een liggend beeld (gisant) van de zeeheld van de hand van Rombout Verhulst. Op het praalgraf van Maarten Tromp is een gedicht van Joost van den Vondel te vinden:

Hier rust de zeeheld Tromp, de dappere beschermer
Der zeevaart en de zee; ten dienst van ’t vrije land,
dat ‘mans gedachtenis bewaart in ’t konstig marmer
Zo levendig gelijk hij stierf voor ’t Hollands strand.
Beluid met moordgeschrei en donder van kartouwen,
Daar Groot-Brittanje in brand, al ’t water viel te kleen.
Hij heeft zichzelf in ’t hart der burgeren uitgehouwen
Dat beeld verduurt de pracht van graf en marmersteen.

Voordat een begin gemaakt kan worden met de restauratie van de tombe, moet eerst nog een groot, marmeren familiewapen van het grafmonument worden gehaald. Het is de bedoeling dat dit volgende week gebeurt.

Boek: Zeehelden van de Gouden Eeuw

×