Dark
Light

Hu Yaobang (1915-1989)

Auteur:
2 minuten leestijd

Hu Yaobang (1915-1989)
Hu Yaobang
Secretaris van de Communistische Partij in China wiens dood in 1989 zorgde voor publieke rouw onder de Chinese bevolking. Zijn dood was een directe aanleiding voor de studentenopstand op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking.

Hu Yaobang werd op 20 november 1915 geboren in de in zuidelijk China gelegen stad Hunan en trad al in zijn tienerjaren toe tot de Communistische Partij van China. Hij was een actief supporter van de Chinese communist Mao Zedong.

Lange Mars

In de jaren twintig en dertig van de negentiende eeuw was er een machtsstrijd gaande in China. Deze mondde uiteindelijk uit in een burgeroorlog tussen nationalisten (Kwomintang) en communisten. Onder leiding van Mao Zedong werd er in 1934 een Lange Mars op poten gezet. Aan deze mars deden ongeveer 130.000 Chinese communisten, waaronder Hu Yaobang, mee. De mars liep van de stad Jiangxi naar Yan’an. Jiangxi was op dat moment omsingeld door de nationalisten waardoor de communisten met duizenden door de omsingelingen heen moesten breken. De mars was enkele duizenden kilometers lang en onderweg stierven vele communisten. Tijdens de Lange Mars werd in januari 1935 een conferentie gehouden waarbij Mao Zedong tot voorzitter van de CCP werd gekozen.

Hu Yaobang raakt gewond tijdens een treffen met het leger van de nationalisten bij de Xiang-rivier. Het communistische Rode Leger (vanaf 1946 Volksbevrijdingsleger) leed bij de rivier een grote nederlaag en de gewonde Hu Yaobang kreeg in de hectiek die de nederlaag teweegbracht geen verzorging van het medische team. Yaobang zag echter een commandant van het Rode Leger voorbij komen die hij nog kende vanuit zijn jeugd. Deze commandant zorgde er uiteindelijk voor dat Yaobang toch de medische verzorging kreeg die hij nodig had.

Na de Lange Mars nam Yaobang ook deel aan een campagne die geleid werd door de communistenleider Zhang Guotao. De nationalisten versloegen dit leger echter. Het merendeel van de communisten werd door de nationalisten gedood. Yaobang behoorde tot de ongeveer 1500 krijgsgevangen die de nationalisten maakten. Toen de krijgsgevangen enige tijd later als dienstplichtigen werden ingezet in de strijd tegen Japanse aanvallen, slaagden 1300 van
de krijgsgevangen erin te vluchten naar gebied dat beheerstmachtstrijd werd door de communisten. Onder hen ook
Hu Yaobang.

Uit de partij

Hu Yaobang bekleedde gedurende zijn leven verschillende posten in de Communistische Partij van China. In 1980 werd hij secretaris generaal van de partij. Tijdens zijn periode als bewindspersoon probeerde Hu Yaobang de mensen te rehabiliteren die waren veroordeeld tijdens de Culturele Revolutie. In 1987 werd partijsecretaris Yaobang door de leiders van de Communistische Partij uit zijn functie ontheven. De hervormingsgezinde secretaris zou onder meer te zacht hebben opgetreden tijdens studentenprotesten.

Bij veel studenten was Hu Yaobang erg populair en toen hij op 15 april 1989 overleed werden in Peking al snel rouwmarsen gehouden. De leiding van de Communistische Partij zag zich mede hierdoor genoodzaakt hem een staatsbegrafenis te geven. Dit ondanks het feit dat ze hem twee jaar daarvoor uit zijn functie hadden ontheven en hem te liberaal vonden. Volgens veel Chinezen gaf de partijleiding Hu Yaobang echter te weinig eer en de hoeveelheid openlijk rouwmarsen nam hierdoor toe en leidde uiteindelijk tot de grote Studentenopstand van Peking.

×