Dark
Light

Naar de veertig-urige werkweek?

1 minuut leestijd
Naar de veertig-urige werkweek? (Delpher)
Naar de veertig-urige werkweek? (Delpher)

Naar de veertig-urige werkweek? (Delpher)
Naar de veertig-urige werkweek? (Delpher)
Om de werkloosheid te bestrijden werd in 1933 een veertigurige werkweek voorgesteld. De werkweken waren toen veel langer dan tegenwoordig, zes dagen per week werken was gebruikelijk.

De werknemersorganisaties leek die arbeidsduurverkorting een geschikte manier om mensen aan het werk te helpen. Tachtig jaar later beleeft Nederland weer een crisis die gepaard gaat met flinke werkloosheid. Ook nu zijn er voorstellen om mensen weer aan de slag te krijgen, zoals werk moeten accepteren beneden iemands niveau.

Die veertigurige werkweek kwam er indertijd niet; pas zo’n dertig jaar later was dat in Nederland de gangbare arbeidsduur geworden. In de jaren tachtig en negentig werd de adv (arbeidsduurverkorting) geïntroduceerd, bedoeld om banen voor jongeren te creëren.

Bericht uit de de Limbuger Koerier van 17 januari 1933:

Ter conferentie voor de invoering van de 40-urige werkweek zijn Maandag bij de algemeene beschouwingen tal van arbeidersleiders aan het woord gekomen. Zij hebben er o.m. op gewezen, dat alle bezwaren tegen de invoering van de 40 urige werkweek slechts van technischen aard zijn. De huidige situatie dwingt tot buitengewone maatregelen. Voor de werkloozen moet worden gezorgd. De 40 urige werkweek is hiervoor een buitengewoon geschikt middel en moet tegelijkertijd worden toegepast op de groote en kleine industrieën. In Duitschland is reeds in eenige industrieën sinds eenigen tijd met een 24-urige werkweek gearbeid, waardoor evenwel nadeelige verhoudingen tot stand kwamen tegenover andere industrieën. Een gemeenschappelijke internationale regeling van den werktijd door een algemeen verdrag is daarom noodzakelijk. De werkgevers moeten thans hun goeden wil toonen en het niet verder laten bij wat woorden.

Lees het volledige historische krantenartikel op Delpher

Vorige bericht

Volgende bericht

 

Nieuws van Toen

Benieuwd naar wat er vroeger speelde rond deze tijd? De Koninklijke Bibliotheek (KB) brengt in deze rubriek het heden met het verleden samen. De historische krantenartikelen die uitgelicht zijn, berichten over grote gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis, maar ook over het ‘kleine nieuws’. Deze artikelen, en miljoenen andere berichten van vroeger, zijn te vinden op de website Delpher.nl..

×