Dark
Light

Terugkeer van erfprins Willem Frederik in Scheveningen

30 november 1813
1 minuut leestijd
Bericht in de 's Gravenhaagsche Courant van 30 november 1813 (KB)
Bericht in de 's Gravenhaagsche Courant van 30 november 1813 (KB)

Net als tweehonderd jaar geleden komt op 30 november 2013 te Scheveningen de ‘prins van Oranje’ aan land. Ditmaal een stand in, maar in 1813 arriveerde erfprins Willem Frederik daar. Negentien jaar eerder was hij met zijn ouders naar Engeland uitgeweken, toen de Fransen de Republiek binnenvielen.

Nadat Napoleons legers waren verslagen in oktober 1813 stortte het Franse rijk in. De Franse bezettingsmacht trok zich terug uit de Lage Landen. Het volk ontving Willem Frederik enthousiast, opgelucht door het vertrek van de Fransen. Een paar dagen later trad hij aan als ‘souverein vorst’ en aanvaardde de regering van een opnieuw zelfstandige staat. Een bericht in de ’s Gravenhaagsche Courant van 30 november 1813:

Wy hebben geene woorden, om aan het publiek onze vreugde te beschryven, over de roemryke tyding, welke wy heden zoo gelukkig zyn, mede te deelen, geene triumpgalm krachtig genoeg om onze natie voor te juichen, daar wy haar uitnoodigen zich met ons te verheugen in eene dier immer gedenkwaardige gebeurtenissen, welke in dit gelukkig tydstip, het onsterflyk werk van Europa’s verlossing volmaken, HOLLAND IS VRY; de Stadhouder zelf vertrekt heden, verzeld van zestien honderd man van de garde des Konings van Brittanje, van de kust van Kent. Wy geloven, dat dertig duizend man onzer dappere troepen gereed zyn, om tot dezelfde onderneming onder zeil te gaan, eene onderneming, der Engelschen waardig, om een braaf volk te ondersteunen, in het herstel van deszelfs vryheid, en een wettig Vorst te verzekeren in zyne terug gekregene regten.

Lees het volledige historische krantenartikel op kranten.kb.nl

Vorige berichtVolgende bericht

 

Nieuws van Toen

Benieuwd naar wat er vroeger speelde rond deze tijd? De Koninklijke Bibliotheek (KB) brengt in deze rubriek het heden met het verleden samen. De historische krantenartikelen die uitgelicht zijn, berichten over grote gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis, maar ook over het ‘kleine nieuws’. Deze artikelen, en miljoenen andere berichten van vroeger, zijn te vinden op de website kranten.kb.nl.

×