Dark
Light

Nederland blijft contributie Unesco betalen

Auteur:
1 minuut leestijd

Unesco
Nederland blijft de verplichte contributie aan VN-organisatie Unesco gewoon betalen. Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken heeft dat maandag per brief laten weten aan de PVV.

De PVV had schriftelijke vragen gesteld aan de minister over het Nederlandse lidmaatschap van Unesco. De Verenigde Staten en Israël schortten onlangs hun bijdrage aan Unesco op naar aanleiding van het besluit om de Palestijnen als lid toe te laten tot de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur.

Voor de Palestijnse Autoriteit is toetreding tot de organisatie een belangrijke stap omdat ze streven naar volledig lidmaatschap van de Verenigde Naties.

Nederland behoorde tot de landen die tegen toelating van Palestina stemde. Van de lidstaten stemden in totaal 107 landen voor toetreding, 14 stemden tegen en 52 onthielden zich van stemming. De PVV vroeg minister Rosenthal onlangs of hij aan de “Nederlandse tegenstem aangaande toetreding van het zogenaamde Palestina” financiële gevolgen wilde verbinden. Per brief antwoordde de minister maandag kort op deze vraag:

“Nee, de Palestijnse aanvraag voor volledig lidmaatschap van de Unesco is geen reden om de Unesco als organisatie te straffen.”

De verplichte contributie bedroeg voor Nederland afgelopen jaar 4,2 miljoen euro. Dit jaar gaat het volgens de minister om 4,6 miljoen euro. De totale Nederlandse bijdragen (verplicht en vrijwillig) over 2010 en 2011 bedroegen ongeveer twintig miljoen euro op jaarbasis.

Bekijk ook: Lijst van Werelderfgoederen in Nederland (UNESCO)

×